By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 45, 11. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 2
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 11, 12. 3., s. 3
Annotation: O jeho fejetonistice - příspěvek v cyklu Ze starých pramenů.
Article
4
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 3, 1987, č. 18, 1. 9., s. 10
Annotation: K 135. výročí narození 23. 3.
Article
5
6
In: Národní listy. -- Roč. 49, 1909, č. 258, 18. 9., s. 2
Annotation: Vysvětlení, proč prof. : Thomayer Josef obdržel čestné občanství Chodova.
Article
7
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2003, č. 3, březen, s. 20
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 135, 9. 6., příl. Magazín Právo, s. 26-28
Annotation: Biografická stať.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 148, 23. 6., s. 5
Annotation: Otištění dopisu.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 70, 23. 3., s. 5
Annotation: Medailon k 120. výročí narození 23. 3.
Article
11
by Thomayer, Josef, 1853-1927
Published Praha : Avicenum, 1977
Annotation: Výbor ze vzpomínek, črt a studií s částmi Z pouti životní, V ovzduší Eskulapově, Příhody hravé i dravé, Medicínská osvěta a historie,...
Book
12
In: Tribuna. -- Roč. 9, 1927, č. 264, 19. 11., večerní vydání, s. 1
Annotation: Četnou svou korespondenci patrně: Thomayer Josef před svou smrtí spálil - uvádí se svědectví hospodyně.
Article
13
In: Zvon. -- Roč. 20, 1919/1920, č. 18, 22. 1. 1920, s. 251
Annotation: Thomayer Josef: Z pouti životní. Vzpomínky. Sebraných spisů lehčí prósy sv. 3. Praha, Česká grafická unie.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 12, 12. 3., s. 23
Annotation: Medailon ke 160. výročí narození J. T.
Article
15
In: Nový venkov. -- ISSN 1211-7919. -- Roč. 8, 2004, č. 3, březen, s. 16-19
Annotation: Článek o jeho vztahu k venkovu a o venkovských motivech v jeho díle.
Article
16
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 63, 1978, č. 6, 8. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: České slovo. -- Roč. 19, 1927, č. 275, 19. 11., s. 4
Annotation: Sbírka obrazů, které profesor Thomayer Josef odkázal Moderní galerii, obsahuje asi 50 velmi vzácných obrazů předních českých výtvarných mistrů.
Article
18
In: Venkov. -- Roč. 36, 1941, č. 246, 18. 10., s. 5
Annotation: Thomayer. K 14. výročí jeho úmrtí 18. 10.
Article
19
In: Samostatnost. -- R. 1906, č. 1, 5. 1., s. 7
Annotation: Prof. : Thomayer Josef zdůvodnil, proč na schůzích primářů pražské všeobecné nemocnice mluví německy - aby prý se jeho projevy nemusely překládat...
Article
20
In: Politik. -- Roč. 43, 1904, č. 295, 25. 10., s. 5
Annotation: Na schůzi ředitelství Svatoboru 21. 10. rezignoval Thomayer Josef na funkci předsedy; ředitelství vyslovilo politování, že "více než čtyřicetiletá...
Article