By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 20, 24. 1., s. 1
Annotation: Úvaha o kulturním vývoji Tišnova.
Article
2
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Úhor. -- Roč. 21, 1933, č. 2/3, 15. 3., s. 49
Annotation: Zpráva o vydání vlastivědného sborníku: Našim dětem spořitelna města Tišnova.
Article
3
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Akord. -- Roč. 1, 1934, č. 1, leden, s. 11-12
Annotation: "Klášter jeptišek řádu cisterciáckého u Tišnova (nyní v Předklášteří) jest dítkem onoho velkého mravního hnutí středověkého, které...
Article
4
...Tišnov (Česko : oblast) ge131086 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 284, 12. 12., s. 1-2
Annotation: Fejeton a vzpomínka na Tišnov a redaktora Bohuše Sedláka.
Article
5
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2005, č. 33, září, s. 14-16
Annotation: Nekrolog za K. Ficem.
Article
6
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2005, č. 33, září, s. 17-19
Annotation: Nekrolog za K. Ficem.
Article
7
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 255, 2. 11., příl. Jižní Morava, s. 3
Annotation: O nakladatelství Sursum a jeho zakladateli M. Klepáčkovi.
Article
8
by Karas, Josef František, 1876-1931
Published Tišnov : Městský národní výbor, 1981.
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
Book
9
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: České slovo. -- Roč. 19, 1927, č. 156, 1. 7., s. 6
Annotation: ...obsahuje díla asi 70 spisovatelů, z nichž některé uvádí zpráva jmenovitě.
Article
10
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 49, 2016, č. 1, s. 65-73; č. 2, s. 73-76; č. 3, s. 62-70; č. 4, s. 66-76
Annotation: Vzpomínky J. Šmardy, bratrance I. Blatného; s úvodní poznámkou; pokračování (Universitas 2-4/2016).
Article
11
...Tišnov (Česko : oblast) ge131086 czenas...
In: Literka. -- Roč. 11, 2017, č. 4, 6. 4.
Annotation: Poznámka o knize K. Fice.
Article
12
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 82, 9. 4., s. 14
Annotation: Medailon M. Pavlíka.
Article
13
...Tišnov (Česko : oblast) ge131086 czenas...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 14, 1959, č. [1], s. 242-244
Annotation: Zpráva o vzpomínkové slavnosti.
Article
14
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Národní práce. -- Roč. 3, 1927, č. 28, 7. 7., s. 3
Annotation: Obsahuje díla asi 70 spisovatelů; některá jména autorů vystavených děl poznámka uvádí.
Article
15
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Čas. -- Roč. 8, 1894, č. 47, 24. 11., s. 745
Annotation: O aktivní práci místního Sokola překvapivě na poli osvětovén; v rámci tzv. Sokolských večerů uspořádán přednáškový cyklus z nejrůznějších...
Article
16
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2005, č. 33, září, s. 2-4
Annotation: Nekrolog za K. Ficem.
Article
17
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 13, 1957, č. 30, 3. 2., s. 5
Annotation: Vzpomínka na J. Skupu.
Article
18
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Český časopis historický. -- Roč. 3, 1897, s. 359-372
Annotation: Úvod. I. Rekonstrukce kodexu Tišnovského. Kopiář Tišnovský v museu Brněnském. II. Rozbor listin kodexu Tišnovského.
Article
19
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 32/33, 15. 8., s. 32
Annotation: Recenze reedice vzpomínkové a vlastivědné knihy o Tišnově (1. vyd. Blansko, Karel Jelínek 1948, v něm autorem avizováno pokračování pod názvem...
Article
20
...Tišnov (Česko) ge131085 czenas...
In: Moravská Orlice. -- Roč. 7, 1869, č. 289, 18. 12., s. 3
Annotation: Dne 8. 12. zemřel bohoslovec: Kolář Jan z Březiny u Tišnova. R. 1868 Hlas uveřejnil jeho Básně.
Article