By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 1, 1945, č. 192, 28. 12., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 264, 5. 11., s. 3.
Annotation: Článek oceňující tvorbu F. Tichého zaměřený zejména na motivy cirkusu v jeho tvorbě, autor článku se vymezuje proti předchozímu znevažování...
Article
3
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 6, 1997, č. 39, 15. 2., s. 13
Annotation: Glosa ke knize.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 74, 24. 3., s. 3
Annotation: Medailon F. Tichého.
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, květen/červen, s. [16]
Annotation: Stať se věnuje dílu F. Tichého.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 15, 13. 4., s. 1
Annotation: Báseň V. Nezvala (Levitace), F. Hrubína (Erbovní květ) a úryvky z textů K. Konráda a F. Halase, týkající se F. Tichého; otištěno u příležitosti...
Article
7
In: Vlast. -- Roč. 31, 1914/1915, č. 12, září 1915, s. 1073-1074
Annotation: Recenze almanachu: Adolf Heyduk a jeho dílo, který ke spisovatelovým osmdesátinám uspořádal: Tichý František. Praha, J. Otto, 1915.
Article
8
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [24], 1957, č. 6, 25. 6., s. 172
Annotation: Ve své stati reaguje Zdenka Horálková na připomínky R. F. Tichého k článku autorky "Narodil se Kristus Pán". Původní článek autorky byl publikován...
Article
9
In: Úhor. -- Roč. 7, 1919, č. 5/6, s. 82
Annotation: Poznámku napsal: Tichý František, Pacov, Př. Plaček.
Article
10
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1994.
Annotation: Soupis pozůstalosti architekta F. T. (*22. 1. 1886 Hradec Králové - +6. 11. 1961 Hradec Králové); s úvodním medailonkem (s. 1); s oddíly: Korespondence...
Book
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 103-104
Annotation: Autor se zamýšlí nad významem scénografie z hlediska celku divadelního představení.
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 7, červenec, s. 186
Annotation: Zpráva.
Article
13
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 514
Annotation: O knize od: Tichý František "Raná gotika v českém básnictví". Nákladem ústřední rady církve českomoravské v Praze 1940.
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 61, 2. 3., s. 10
Annotation: Stručné zhodnocení práce: Salus Hugo, Pražské i jiné novely. Z němčiny přeložil: Broman Zdeněk, vyd. J. Otto, Praha.
Article
15
In: Český časopis historický. -- Roč. 38, 1932, s. 196
Annotation: Referát o sborníčku Československé písně v Moskevském zpěvníku, který vydal: Tichý František s kritickým rozborem textů. Práce Učené...
Article
16
In: Česká osvěta. -- Roč. 37, 1940/1941, č. 7, březen 1941, s. 303
Annotation: Vlažný posudek eseje: Tichý František, Raná gotika v českém básnictví. Praha, nákl. Ústřední rady církve českomoravské 1940.
Article
17
In: Česká osvěta. -- Roč. 16, 1920, č. 6/7, červen, s. 126
Annotation: Tichý František, Literárně-historické články. Stati z let 1909-1919. Plzeň, K. Beníško 1919.
Article
18
In: Naše řeč. -- Roč. 2, 1918, č. 10, 30. 12., s. 301
Annotation: Výbor statí k studiu české stilistiky a literatury. Uspořádal: Tichý František, Beroun, Machač V. 1918.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1957, č. 236, 25. 8., s. 2
Annotation: Recenze. - Příznačné je, že doslov R. Havla a ilustrace Fr. Tichého nestály "recenzentovi" za zmínku.
Article
20
In: Národní listy. -- Roč. 57, 1917, č. 57, 18. 3., s. 5
Annotation: Zpráva o přednášce: Tichý František (pseud. Broman Zdeněk) na téma "O básníku Emilu Verhaerenovi", která se koná 18. března 1917 v Umělecké...
Article