By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1994, č. 1 (5), s. 54-60
Annotation: Rozhovor; připojena biografie a výběrová bibliografie M. T. (s. 61) (zpracoval sám M. T.).
Article
2
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 4, 1993, č. 8, s. 48-51
Article
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1990, č. 3/4, s. 90-91
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 7, 1996, č. 9/10, s. 61-62
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 298, 20. 12., s. 13
Annotation: Medailon k 65. narozeninám literárního vědce a kritika.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 5, leden, s. 259-269
Annotation: Medailón k 75. narozeninám I. S.
Article
7
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 16, 2012, č. 58, jaro/léto, s. 14
Annotation: Poznámka k otištěným aforismům (s. 14-16).
Article
8
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 4, 20. 12., s. 217-218
Annotation: Jubilejní medailon k 65. narozeninám M. T. (nar. 17. 12. 1931 ve Vsetíně).
Article
9
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 7, 1996, č. 9/10, s. 59-60
Annotation: Medailon (nar. 17. 12. 1931 Vsetín).
Article
10
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 7, 2003, č. 3/4, s. 108-109
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 73
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 4, 19. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 23, podzim, s. 2
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému sedmdesátinám M. Trávníčka.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 23, podzim, s. 10
Annotation: Článek k narozeninám M. Trávníčka.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 23, podzim, s. 12-13
Annotation: Vzpomínka spolužáka a přítele.
Article
16
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 1, s. 66-79
Annotation: Vzpomínka na 50. léta.
Article
17
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 3, s. 37-49
Annotation: Dokončení vzpomínek; datováno 19. 8. 2000.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 10, 13. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor uvozený poznámkou o životě a díle M. T.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 10, s. 44-45
Annotation: Medailon k sedmdesátým narozeninám a krátký rozhovor.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 21, 13. 12., s. 9
Annotation: Medailon k sedmdesátým narozeninám M. Trávníčka.
Article