By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Tvárnice literární cena " » "Tvárnice literární ceny "
1
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 7, 9
Annotation: Povídka; připojeny fotografie z vyhlášení laureátů Tvárnice 2018.
Article
2
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 19, 16. 11., s. 14
Annotation: Článek představuje literární cenu Tvárnice, pravidla výběru kritiků (jejichž seznam je uveden), z nichž bude zvolen jediný, který bude v následujícím...
Article
3
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 2
Annotation: Úvodník v čísle, které připomíná sté výročí nezávislosti Finska. Autor také více informuje o ceně Tvárnice.
Article
4
...Tvárnice (literární cena)...
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 14. 12. 2017
Annotation: Kritický komentář k založení ceny "Tvárnice" pro literárního kritika roku, již vyhlásila redakce časopisu Tvar.
Article
5
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 2
Annotation: Úvodník tematizující otázku literárních cen.
Article
6
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 2
Annotation: Doplnění seznamu kritiků (Tvar 19/2007) o jméno S. Richterové.
Article
7
...Tvárnice (literární cena)...
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 3. 12. 2020
Annotation: Komentář k ceně Tvárnice, již vyhlašuje časopis Tvar, a ke kauze, jež okolo této ceny na podzim 2020 vznikla a do níž byla (byť nikoliv v negativním...
Article
8
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 2
Annotation: Otevřený dopis P. Onufera redakci Tvaru, v němž se vyjadřuje ke kauze kolem jeho údajného vítězství v anketě Tvárnice.
Article
9
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 8
Annotation: Komentář k literární ceně Tvárnice.
Article
10
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o vyhlášení nového ročníku literární ceny Tvárnice; připojen seznam navržených literárních kritiků, kteří pravidelně publikují...
Article
11
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s B. Hokrem o literárním životě a ocenění Tvárnice 2021; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
12
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 4-6
Annotation: Rozhovor S. Martínkové-Rackové s P. Kolmačkou o literárních cenách, jeho poezii a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
13
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 19. 11., s. 2
Annotation: Úvodník reagující na vyhlášení nového ročníku literární ceny Tvárnice a na úmrtí Z. Kaprála.
Article
14
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 6-7
Annotation: Rozsáhlá esej věnovaná souboru textů P. Borkovce, kterému autor udělil cenu Tvárnice.
Article
15
...Tvárnice (literární cena)...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. [1]
Annotation: Úvodník, mj. k roli literatury v době koronavirové pandemie a k udělení literárněkritické ceny Tvárnice E. Klíčové.
Article
16
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 2
Annotation: Úvodník, v němž se autor naposledy vyjadřuje ke kauze kolem ankety Tvárnice, v níž na popud J. Flaišmana zvítězil P. Onufer; připojena omluva...
Article
17
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 6-7
Annotation: Rozsáhlý článek spojený s recenzemi děl, která autorka označila jako literární díla roku 2020, "Zápisky z garsonky" a "Dědek" P. Novotného.
Article
18
...Tvárnice (literární cena)...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný literární ceně Tvárnice a reakcím na ni z pera J. Flaišmana na webu i-kanon (ze dne 16. 1. 2010) a B. Čihákové na webu Dobrá...
Article
19
...Tvárnice (literární cena)...
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 16. 1. 2020
Annotation: Komentář k literární ceně "Tvárnice", již vyhlašuje časopis Tvar a jejíž vítězkou v kategorii literární kritiky se stala E. Klíčová....
Article
20
...Tvárnice (literární cena)...
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 30. 1. 2020
Annotation: Komentář k vyjádření M. Ohniska v Editorialu č. 2/2020 časopisu Tvar, reagujícího na text J. Flaišmana "Ještě trochu trapnosti" (publikován...
Article