By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
...USA...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 10, 1973, č. 4, s. 193-205
Annotation: Zejména kritický rozbor názorů o komunikativnosti umění.
Article
3
...USA...
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 85-88
Annotation: O vědě a jejím financování v Americe (USA).
Article
4
...USA...
In: Lidové noviny. -- Roč. 23, 1915, č. 309, 14. 11., ranní vydání, s. 2-3
Annotation: O knihovně v Clevelandu (USA), kde si zájemci vybírají knihy nikoliv dle katalogu, ale přímo ze skříní. O dalších podobných knihovnách zakládaných...
Article
5
...USA...
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 183, 15. 6., s. 3
Annotation: Článek o amerických knihovnách.
Article
6
...USA...
In: Venkov. -- Roč. 24, 1929, č. 192, 17. 8., s. 6
Annotation: O zákonu, jenž má být předložen americkému senátu a jímž má být censura knih podstatně zostřena a o odporu proti návrhu tohoto zákona.
Article
7
...USA...
In: Světozor. -- Roč. 32, 1931/1932, č. 34, 26. 5. 1932, s. 547
Annotation: Báseň.
Article
8
...USA...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 52/1, 22. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o dvou větách oznamující poukázání předplatného Literárních novin a vytýkající listu jeho antiamerikanismus.
Article
9
...USA...
In: Americké listy. -- ISSN 0517-5992. -- Roč. 11, 2000, č. 10, 18. 5., s. 6
Annotation: O historii českého tisku v Americe; s otištěním pozdravných dopisů státních představitelů, mj. od V. Havla (datováno v Praze 27. 4. 2000).
Article
10
...USA...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 1999, č. 41, [březen], s. 39-61
Annotation: Anketa na téma Vyrovnání s Amerikou: amerikanizace jako výzva nebo hrozba?
Article
11
...USA...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 4, duben 1997, příl. Haluze, s. 1-8
Annotation: Zpracování folklóru amerických Indiánů; s autorovou závěrečnou poznámkou (s. 8).
Article
12
...USA...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 36-42, 30. 9.-11. 11., s. 8 (v č. 41 a 42 s. 12)
Annotation: Referát o poznatcích z 15. letní školy pro nakladatele pořádané Stanfordskou univerzitou; názvy jednotlivých pokračování: Stanfordská škola...
Article
13
...USA...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 251, 29. 10., s. 3
Annotation: K zahájení vydávání české mutace amerického časopisu.
Article
14
...USA...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 26, 2. 4., s. 5
Annotation: Rozhovor s účastníkem konference o české literatuře a kultuře 1890-1990 v New Yorku.
Article
15
...USA...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 3, 19. 4., s. 4
Annotation: Anglicko-český úvodní dvojprojev na konferenci o české literatuře a kultuře v New Yorku 17. 3.
Article
16
...USA...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 65, 17. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor s jedním z organizátorů konference o české literatuře.
Article
17
...USA...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 83, 7. 4., příl. Víkend MF, č. 14, s. 4-5
Annotation: Reportáž o konferenci o české literatuře v New Yorku.
Article
18
...USA...
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 14, 18. 5., s. 4
Annotation: O konferenci Česká literatura a kultura 1890-1990, od konce století do konce století (17.-22. 3.).
Article
19
...USA...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 154, 3. 7., příl. Salon, č. 22, s. 1
Article
20
...USA...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 4, 1967, č. 3, srpen, s. 282-283
Annotation: Recenze amerického časopisu.
Article