By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 2 (107), 1992, č. 114, 16. 5., s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 20, 19. 5., s. 1, 4
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 28, 2. 2., s. 10
Annotation: Článek o vydávání spisů Z. Rotrekla brněnským Atlantisem.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 39, 24. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 54, 2002, č. 1, s. 101-102
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 16, 23.-29. 4., s. 2
Annotation: O plánu nakladatelství Atlantis podle sdělení jeho ředitelky: Uhdeová Jitka.
Article
7
In: Rušný dům. -- s. 255
Annotation: Autorův dovětek (datovaný 2011) k druhému vydání románu z roku 1963; - na úvod připojen dopis I. Klímy; na závěr připojeny recenze románu...
Book Chapter
8
In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0507-1992. -- Sv. 11, 1998, s. 492-498
Annotation: Studie - recenze o 4 částech.
Article
9
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 5 (19), 2000, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 3, podzim, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 91, 19. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 25, 2014, č. 30, 21. 7., s. 58
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 20, 20. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 126, 1. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Piju čaj. -- s. 243-246
Annotation: Autorský komentář ke knize věnované čaji a sestávající mj. z oddílů: Legendy a historie (s. 19-27); Čajová poezie (s. 75-80); Padesát čajových...
Book Chapter
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 11, 17. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Ke komu mluvím dnes. -- s. 235-241
Annotation: Doslov; svazek obsahuje samostatnou básnickou skladbu Atlantis a šest básnických sbírek z let 1947 - 1960: Ve znamení ryb, Hic iacet, Dětství,...
Book Chapter
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 26/27, 26. 6., s. 28
Annotation: Článek o internetovém zveřejnění nelegálního českého překladu Kunderovy prózy, také o dosavadních reakcích.
Article
19
In: Tři oříšky pro Popelku. -- s. 305-311
Annotation: Doslov k souboru tří filmových scénářů F. P.; s autorovými poznámkami Autor o knize (přední záložka) a Autor o sobě (zadní záložka), s...
Book Chapter
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 2. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article