By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pod hladinou. -- ISBN 978-80-88282-10-5. -- S. 49
Annotation: Doslov o setkání autorky textu s básnickou sbírkou E. Uldmannové.
Book Chapter
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 9, září, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 6, červen, s. 21-23
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 7
Annotation: Článek o básnické sbírce R. Schuldové "Chtěla jsem být lunou", o básnické sbírce E. Uldmannové "Po špičkách" a o básnické sbírce K. Erbové...
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 7
Annotation: Článek o trampském časopise "Zpoždění slunečního vlaku", povídkách V. Špinkové "Pořád je čemu se smát", o básnické sbírce E. Uldmannové...
Article