By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Úvodník k souboru otištěných projevů, které zazněly na předávání Cen Unie českých spisovatelů za rok 2019.
Article
2
...Unie českých spisovatelů...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Přehled oceněných Cenou Daniela Strože a UČS v letech 2006-2008 a Cen UČS od roku 2009-2018.
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Přehled laureátů "Ceny Daniela Strože a UČS" a "Ceny UČS" od roku 2006 do 2019.
Article
4
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 102
Annotation: Dopis Unii českých spisovatelů, ve kterých S. Kučerová děkuje, že ji Unie přijala a ocenila a má možnost vyjadřovat své názory ve spřízněných...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 1, 3. 1., s. 14
Annotation: Odpovědi na anketní otázky Co vás nejvíc překvapilo v kulturním dění? - Co by vás nejvíc překvapilo, a nejen v kulturním dění? (V první...
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 49, 3. 12., s. 3
Annotation: Přetisk dvou prohlášení, přijatých na konferenci spisovatelské organizace 20. 11. 2004.
Article
8
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2004, č. 49, 15. 12., s. 12
Annotation: Texty dokumentů projednávaných na konferenci UČS 20. 11. 2004.
Article
9
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 1, březen, s. 36-37
Annotation: Žádost adresovaná poslancům Parlamentu ČR a ministru kultury ČR, datovaná 20. 11. 2004 a podepsaná Za účastníky konference UČS Ing. Karel Sýs,...
Article
10
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 46, 26. 11., s. 12
Annotation: Diskusní příspěvek o stavu české kultury.
Article
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 47, 3. 12., s. 12
Annotation: Diskusní příspěvek o stavu české kultury.
Article
12
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 49/50, 17. 12., s. 15
Annotation: Přetisk dvou prohlášení přijatých na zasedání UČS 27.11.2003; připojen rozhovor s předsedou spolku.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 1, 2. 1., s. 1
Annotation: Dvě prohlášení přijatá Unií českých spisovatelů.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 51, 21. 12., s. 1
Annotation: S poznámkou o konání pracovního setkání UČS 8. 12. 2001.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 8, 22. 2., s. 2
Annotation: Odpovědi na čtyři anketní otázky.
Article
16
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 22, červen, s. 49-50
Annotation: Reakce na prohlášení Unie, zveřejněné pod názvem Za 5 minut 12! v č. 18, s. 53-54).
Article
17
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 13, 2002, č. 1, 9.-15. 1., s. 4
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 24, 14. 6., s. 1
Annotation: Komentář k snahám Unie českých spisovatelů domoci se peněz od Ministerstva kultury.
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 25, březen, s. 68-69
Annotation: Prohlášení Unie požadující mj. státní dotace vydavatelům českých knih a státní regulaci trhu.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 14, 6. 4., s. 2
Annotation: O vzniku uskupení.
Article