By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Brno : Masarykova univerzita : Univerzita J. E. Purkyně Brno, 1968-2017.
...Universitas: magazín vysokých škol [online]...
oficiální web
Journal
2
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 248, 21. 10., s. 5
Annotation: Recenze 4. čísla, r. 1992.
Article
3
In: Brněnský večerník. -- Roč. 18, 1987, č. 3, 5. 1., s. 2
Annotation: O obsahu 6. čísla 1986.
Article
4
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 1, 14. 1., s. 25-28
Annotation: Zamyšlení nad úlohou a funkcí univerzity.
Article
5
Published Brno : Masarykova univerzita, 2017-.
...Universitas...
oficiální web
Unknown
6
In: Brněnský večerník. -- Roč. 4, 1994, č. 128, 30. 6., s. 3
Annotation: Recenze 2. čísla, 1994.
Article
7
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 11, listopad, s. 296
Annotation: Zpráva o vydání výboru z české literatury na Kolumbijské univerzitě.
Article
8
In: Brněnský večerník. -- Roč. 4, 1994, č. 3, 5. 1., s. 3
Annotation: Recenze 4. čísla, 1993.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 14, 8. 4., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Glosa k dvacetiletí.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 110 (180), 6. 8., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- R. 1968, č. 8, srpen, s. 496
Annotation: Recenze 1. čísla nového časopisu.
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 5, 1865, č. 6, 6. 1., s. 1-2
Annotation: Pisatel článku požaduje reorganizaci pražské univerzity ve smyslu národní rovnoprávnosti.
Article
13
In: Časopis českého studentstva. -- Roč. 3, 1891, č. 16, 8. 10., s. 368
Annotation: O potřebě zřídit na Moravě českou univerzitu hovořil v kruhu univerzitních profesorů prof. Albert.
Article
14
In: Včela. -- Roč. 15, 1848, sv. 1, č. 45, 7. 6., s. 179-180
Annotation: Na Karlovu univerzitu se dostavila deputace pražských měšťanů v zastoupení pp. Trojana a Fastra a požádali, aby v této pohnuté době zůstala...
Article
15
In: Groš. -- R. 1937, č. 50, 11. 12., s. 6
Annotation: ...uctila spolu s Technikou, Společností nauk a Akademií věd a umění 150. výročí narozenin pana: Purkyně Jan Evangelista a udělila čestný...
Article
16
In: Národ. -- Roč. 1, 1863/1864, č. 125, 12. 5. 1864
Annotation: Mj. též o: Kuh David, redaktoru Tagesbote, a jeho nepokrytě nepřátelských vztazích k české kultuře. Viz též následující referát Ze sněmu...
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 134, 17. 5., s. 4
Annotation: Referát o knize: Jiráni Otakar, Řecká a římská vzdělanost ve vývoji evropském; dále o knihách: Thompson Arthur, Uvedení do vědy a Novák...
Article
18
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 161, 12. 7., s. 9
Annotation: Recenze 2. čísla, 1994.
Article
19
In: Kritika. -- Roč. 4, 1927, č. 5, 30. 5., s. 94
Annotation: Ke zprávě, že filosofická fakulta bude vydávat nový časopis.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 96, 14. 9., s. 3
Annotation: O manifestaci za městskou universitu.
Article