By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 44, 21. 2., s. 3
Annotation: Slavné dědictví české chirurgie se opatruje dobře.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 85, 10. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o Universitě Karlově a o 600. výročí vzniku.
Article
3
4
In: Časopis českého museum. -- Roč. 22, 1848, sv. 2, č. 1, s. 172-199
Annotation: Předneseno ve schůzce historické sekcí královské české společnosti nauk dne 6. ledna 1848. Karlova univerzita.
Article
5
In: Český časopis historický. -- Roč. 48/49, 1947/1948, s. 469-477
Annotation: Přehled a informace o publikacích vydaných v posledních letech u příležitosti jubilea šestistého založení: Karlova universita.
Article
6
In: Moravské noviny. -- Roč. 1, 1848, č. 19, 23. 11., s. 74
Annotation: Přehled všech podniků, které byly stanoveny na oslavu pětistého výročí založení: Universita Karlova.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 15, 17. 4., s. 2
Annotation: Univerzita Karlova; poznámka k vydání.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 8, 10. 1., s. 3
Annotation: Civitas academica.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 50, 28. 2., s. 4
Annotation: Úvaha o počtu přihlášených na Karlovu univerzitu.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 198, 26. 8., s. 5
Annotation: Článek o Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Article
11
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 39, č. 1/2, 1999. -- ISSN 0323-0562. -- R. 2000, s. 131-136
Annotation: Dokumentární stať ředitele Ústavu dějin UK v letech 1959-1970.
Article
12
13
In: Časopis Českého muzea. -- Roč. 70, 1896, sv. 3, s. 385-419
Annotation: Rudolfův Majestát z r. 1609 - jeho vliv na osudy: Karlova univerzita v Praze.
Article
14
In: Věda a život. -- Roč. 11, 1945, s. 312-314
Annotation: Doktorský proslov při prvních právnických promocích na vzkříšené: Karlova universita dne 19. června 1945.
Article
15
In: Věda a život. -- Roč. 13, 1947, s. 1-4
Annotation: Řeč ministra školství při slavnostním otevření pedagogické fakulty: Karlova univerzita dne 15. 11. 1946.
Article
16
In: Posel z Prahy. -- Roč. 15, 1874, č. 249, 20. 10., s. 1
Annotation: Postesknutí nad tím, že český národ jde sice v čele Slovanstva, ale např. Chorvaté mají už svou univerzitu; nám škodí politické boje, které...
Article
17
by Štemberková, Marie, 1949-
Published Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1995.
Annotation: Univerzita Karlova; informativní publikace o dějinách i současnosti UK.
Book
18
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 4, 6. 1., s. 5
Annotation: Universitatis archivum.
Article
20
In: České slovo. -- Roč. 25, 1933, č. 216, 14. 9., s. 2
Annotation: Časová vzpomínka jubilejní. K 500. výročí založení: Karlova universita.
Article