By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 4, s. 84
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o D. Urbánkové, připojená k ukázce z její poezie (s. 80-84).
Article
2
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 50, s. 7
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní otištěných na s. 6-10 pod názvem Dýchat krajinu.
Article
3
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 65, prosinec, s. 110
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jejích textů a obrazů otištěných na s. 111-123.
Article
4
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 14, 2010, č. 54, prosinec, s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Fjertoch si vyšiju. -- s. 95-96
Book Chapter
6
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 25, 2010, č. 79, červen, s. 96
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jejího textu K procesu vzniku obrazů z hub (s. 95-96). Ukázky z výtvarné tvorby otištěny na s. 97-103, foto...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 21, 12. 12., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 92, 2016, č. 12, s. 44
Annotation: Anotace.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 18, 6. 11., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
10
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 3, 6. 3., s. 30
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k próze D. Urbánkové Dědina (s. 28-30).
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 47, 17.-23. 11., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu v cyklu Schůzky s literaturou.
Article
13
In: Už měkoně vyvádějí. -- S. [3]
Annotation: Komentář ke knize.
Book Chapter
14
online
In: Čítárny [online]. -- 11. 4. 2013
Annotation: Básně uvozeny bio-bibliografickou poznámkou.
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 1, 14. 2., s. 95
Annotation: Biografická poznámka o D. U., připojená k jejím textům v seriálu Básníci a jejich místa (s. 91-95).
Article
16
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 56
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní (s. 53-56) z chystané sbírky Otec.
Article
17
In: Otec seče trávu. -- zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 1, 14. 2., s. 95
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o D. U., připojená k ukázce z její poezie (s. 91-95).
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 207, 4. 9., s. 16
Annotation: Recenze v souboru recenzí K přečtení.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 297, 23. 12., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze.
Article