By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 3, 16. 1., s. 2
Annotation: O své tvorbě a vztahu k literatuře; se stručnou biografickou poznámkou.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 26, 27. 6., s. 4
Annotation: Příspěvek do ankety o vydavatelských možnostech a zkušenostech s knižním trhem.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 13, 29. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 7, 17. 2., s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 231, 3. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 40, s. 2
Annotation: Medailon J. Váni.
Article
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 1, 2. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 1, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 1, 2. 1.
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 230, 4. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 39, s. 2
Annotation: Článek o třech níže uvedených knihách J. Váni, které vyšly vlastním nákladem k autorovu životnímu jubileu.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 72, 26. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 13, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 10, říjen, s. 18-19
Annotation: Medailony.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 39, 26. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 14, 2008, č. 16, 19. 4., s. 2
Annotation: O básnických sbírkách B. Pospíšila Kaligramy (2007, předmluva Vladimír Šaur), Pcháčí (2006), Chuchvalce chvil (Osamělé básně osamělého...
Article
12
Published Říčany : Orego, 2002.
Annotation: Sborník - slovník 125 členů Unie (/auto/medailonky, doplněné bibliografií, popř. ukázkou z díla nebo z recenzních ohlasů či vyjádřením...
Book