By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 24, 1968, č. 319, 29. 11., s. 6
Annotation: Nekrolog spisovatelky pro děti (provdaná Čtvrtková); k 21. 11.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 2, únor, příl., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 1, 1969, č. 27, 16. 7., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2017, č. 37, červenec, s. 65-66
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 8/9, srpen/září, s. 416
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 89, 1964/1965, č. 7, březen 1965, s. 448
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 86, 1961/1962, č. 9, květen 1962, s. 572-573
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 6, červen, s. 348-350
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 1, leden, s. 49
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 7, září, s. 463
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 4, duben, s. 237-238
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 12, 19. 3., s. 1
Annotation: Nekrolog; též o knize V. V.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 2, únor, příl.
Annotation: Medailon; zejména o tvorbě V. V. pro děti.
Article
14
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 92, 1967/1968, č. 1, září 1967, s. 3-4 obálky
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 49, 1969, č. 171, 23. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 100-101
Annotation: Portrét V. Čtvrtka.
Article
17
online
In: Čítárny [online]. -- 24. 5. 2017
Annotation: Článek představuje postavu skřítka "Hajaji" v jeho rozhlasovém i knižním zpracování; připojena ukázka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 25, 23. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 142-143
Annotation: Glosy o knihách L. Dvorského, A. Jedličky, V. Thiela, J. Janoucha, V. Váňové, F. Nepila, Z. Mahlera aj.
Article