By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Výbor národní kultury" » "Výbor národní kultura", "Výbor národní kulturni"
1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 220, 19. 9., příl. Naše pravda, č. 37, s. 1
Annotation: Mj. o čtvrtletníku Lípa.
Article
2
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 117, 21. 5., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 20, s. 1 (5)
Annotation: Výběr z názorů, jež zazněly na diskusním fóru Výboru národní kultury.
Article
4
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 3, září, s. 23-26
Annotation: Přehled akcí, včetně různých literárních pořadů a spisovatelských setkání; s kapitolami Rok 1999, Rok 2000-2001, Rok 2001, Začátek roku...
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 4, prosinec, s. 2-3
Annotation: O cílech a činnosti VNK.
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 94
Annotation: Projev z výroční schůze VNK v Brně 25. 1. 2017, který mj. vydává časopis Lípa.
Article
7
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 3, září, s. 26-27
Annotation: Přehledový článek o akcích, včetně literárních.
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 4, s. 1
Annotation: Úvodník, ve kterém autor informuje o zdražení časopisu a o úmrtí dlouholetého člena Výboru národní kultury a redaktora Lípy J. Ballady, který...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 78, 1. 4., s. 13
Annotation: Poznámka o pořadu brněnského Výboru národní kultury 23. 3. 2004 Vzpomínka na Karla Čapka.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 115, 18. 5., s. 9
Annotation: O pořadech poezie Výboru národní kultury a publikacích poezie v Zpravodaji VNK a zpřízněných tiskovinách.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 285, 7. 12., s. 4
Annotation: O vzniku a působení spolku a jeho postojích k současné situaci české kultury.
Article
12
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 1, s. 100-101
Annotation: Článek, ve kterém autorka vyzdvihuje aktivity Výboru národní kultury, který existuje 25 let.
Article
13
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 94
Annotation: Článek popisuje současnou situaci Výboru národní kultury, který vydává časopis Lípa.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 113, 16. 5., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 19-Obrys & Kmen, s. 4-5
Annotation: Výbor z příspěvků, pronesených v diskusi Výboru národní kultury; s úvodní redakční poznámkou (s. 4).
Article
15
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 118, 24. 5., s. 5
Haló noviny [online]. -- 24. 5. 2021
Annotation: Rozhovor o časopisu "Lípa", její historii, autorech a čtenářích.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 18, 2. 5., s. 2
Annotation: Úvaha u příležitosti šrámkovského večera pořádaného Výborem národní kultury v Café Illusion s úvodním slovem K. Sýse.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 235, 8. 10., s. 12
Annotation: Nekrolog s mezititulky V šíři vědomí, Umělec i člověk, Lyra pragensis, Čestnost i prozíravost, V čele Výboru národní kultury.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 291, 14. 12., s. 4
Annotation: O působení spolku (mj. v regionech) a jeho postojích k současné situaci české kultury; pokračování autorova článku ze 7. 12.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 45, 23. 2., s. 8
Annotation: Referát o pořadu Básníci brněnského VNK (Brno, 10. 2.), moderovaného Š. Vlašínem.
Article
20
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 69
Annotation: Článek o činnosti Výboru národní kultury (VNK), datován k 6. 4. 2018.
Article