By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 3, s. 255-266
Annotation: Rozbor Českého snáře s přihlédnutím k autorovým prózám Sekyra a Morčata; stať datována "Červen 1980", v připojené ediční poznámce V....
Article
2
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 1, leden, s. 44-50
Annotation: Rozhovor o knihách "Český snář" a "Jak se dělá chlapec".
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [91]-[104]
Annotation: Autobiografická povídka, uvedená prologem s dedikací L. Vaculíkovi.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 151-154
Annotation: Fejeton.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 4. 4., s. 16
Annotation: Polemika s fejetonem L. Vaculíka (LtN č. 12/2005) o situaci v týdeníku.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 31, 31. 7.-6. 8., s. 2
Annotation: Politický komentář ve světle osmdesátin L. Vaculíka.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 192, 18. 8., s. 6
Annotation: O vzniku textu, sepsaného L. Vaculíkem a publikovaného 27.6.1968 v Literárních novinách, Mladé frontě, Práci a Zemědělských novinách.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 5, 7. 1., s. C6
Annotation: Glosa k televiznímu cyklu autorského čtení.
Article
9
In: Aspekt. -- ISSN 1336-099X. -- R. 1994, č. 1, s. 84
Annotation: Fejeton o veřejném čtení L. V.
Article
10
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 15, 18. 1., s. 11
Annotation: Komentář k článku L. V. Vážený pane premiére (Literární noviny č. 1/1995).
Article
11
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 19, 23. 1., s. 5
Annotation: Polemika s článkem L. V. Vážený pane premiére! (Lidové noviny 11. 1. 1995); plný text článku přetištěn v Plzeňském deníku č. 27, 1. 2.
Article
12
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 27, 1. 2., s. 8
Annotation: Fejeton.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 13, 13.-16. 2., s. 6
Annotation: Dopis čtenáře k polemice o L. V.; týká se jeho vystoupení na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967.
Article
14
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 131, 6. 6., s. 4
Annotation: Heslo.
Article
15
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 47, 25. 2., příl. Report, s. 2
Annotation: Fejeton ironicky zmiňující autoritu L. V.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 79, 5. 4., s. 10
Annotation: O jeho mimoliterárních aktivitách, mj. o vztahu k hudebnímu folklóru, Moravě a pojmenování Česko.
Article
17
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 15, [13. 4.], příl. Pecka, s. 2
Annotation: Polemika s jeho fejetonem o odvolané stávce strojvůdců metra (Každý lepší foxteriér, Lidové noviny, č. 78, s., 3. 4.).
Article
18
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 158, 16. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 38, 1990, č. 10, 18. 10., s. 45
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 6, 1990, č. 5, 27. 2., s. 12
Annotation: U ukázky.
Article