By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [91]-[104]
Annotation: Autobiografická povídka, uvedená prologem s dedikací L. Vaculíkovi.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 151-154
Annotation: Fejeton.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [2], únor, s. [66]-[70]
Annotation: Fejeton psaný formou dopisu českému spisovateli L. Vaculíkovi.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [5], květen, s. 60-62
Annotation: Fejeton polemizující s textem L. Vaculíka "Psáno pro Listy".
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [4], duben, s. 76
Annotation: Anonymní hanlivý a výhružný dopis adresovaný L. Vaculíkovi.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [97]-[99]
Annotation: Fejeton o budoucnosti.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [55]-[57] [1]-3
Annotation: Předmluva vyzdvihující originalitu Vaculíkových fejetonů.
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [105]-[108] [1]-4
Annotation: Fejeton o české fejetonistice a mimořádnosti L. Vaculíka.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [134]-[139] [1]-6
Annotation: Fejeton o politické diskriminaci.
Article
11
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s. 84-86
Annotation: Úryvek z pamětí týkající se mj. fejetonů L. Vaculíka.
Article
12
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 7. 6. 2015
Annotation: Úryvky z Vaculíkova "Českého snáře" a z deníků autorky při příležitosi úmrtí spisovatele.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 12, 18. 3.
Annotation: Článek o samizdatu.
Article
14
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 133, 9. 6., s. 11
Annotation: Nekrolog k úmrtí L. Vaculíka.
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 132, 8. 6., s. A14
iDnes.cz [online]. -- 8. 6. 2015
Annotation: Vzpomínková glosa.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 133, 9. 6., s. 14
Annotation: Zpráva.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 25, 15. 6., s. 78
Annotation: Vzpomínková stať o L. Vaculíkovi († 6. 6. 2015, Dobřichovice).
Article
19
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 26, 2015, č. 25, 16.-22. 6., příl. Perspektivy, č. 25, s. 9
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 26, 2015, č. 24, 9.-15. 6., příl. Perspektivy, č. 24, s. 1
Annotation: Nekrolog.
Article