By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 291, 14. 12., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 58, 9. 3., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
3
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 80, 4. 4., s. 4
Annotation: Heslo.
Article
4
In: Kulturní zprávy. -- R. 1993, č. 7/8, červenec/srpen, s. 7-8
Annotation: Medailón v rubrice Připomínáme si (zpracovala Okresní knihovna).
Article
5
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 49, 27. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 47, 21. 11., s. 3
Annotation: K reedici.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 44, 1988, č. 198, 23. 8., s. 5
Annotation: K 10. výročí úmrtí.
Article
8
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 2, 1991, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: K 90. výročí úmrtí 22. 1.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 31, 6. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: Medailón; k 90. výročí narození 22. 1.
Article
11
In: Moravskoslezská orlice. -- R. 1991, č. 3, s. 5
Annotation: O tvorbě, též o činnosti v časopise Moravská Orlice.
Article
12
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 2, 1991, č. 4, s. 12
Annotation: K nedožitým devadesátinám 22. 1.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 247, 22. 10., s. 8
Annotation: O semináři o životě a díle E. V., konaném v Prostějově.
Article
14
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 2, 1956, č. 3, březen, s. 6
Annotation: Poznámka k otištěné kapitole Deset tisíc ostrovů a jeden muž; k pětapadesátinám E. V.
Article
15
In: Štafeta. -- Roč. 22, 1990, č. 4, únor 1991, s. 1-2
Annotation: Medailón (22. 1. 1901 Prostějov-21. 8. 1978 Praha).
Article
16
In: Nová Pravda. -- ISSN 1803-1641. -- Roč. 2, 1991, č. 20, 24. 1., s. 5
Annotation: Medailón k 90. výročí narození E. V.
Article
17
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 16, 1984, č. 4 (176), duben, s. [6]
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 8, 1971, č. 3, červenec, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 2 (6), léto 1958, s. 191-192
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 11, 1978, č. 10, 7. 10., s. 29
Annotation: Osobní vzpomínka, zejména na společné věznění v roce 1949. (Autor o 24 let mladší než E. V.).
Article