By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 9. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Sémantické studie 2002. -- s. [2]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka.
Book Chapter
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 12, 13. 6., s. 18-19
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 11, příl., s. 1
Annotation: Poznámka.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 115, 17. 5., s. D8
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o J. Valochovi k otištěným ukázkám jeho básní.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 253, 30. 10., s. 16
Annotation: Recenze v souboru recenzí K přečtení.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 9
Annotation: Zasláno k recenzi J. Trávníčka (Tvar č. 5/05); J. Valoch popisuje svoji tvorbu od šedesátých let, nemožnost publikovat za normalizace a uvádí...
Article
9
In: Bílé listy. -- nestr.
Annotation: Ediční poznámka (též v angličtině); - doprovozeno teoretickou statí J. Pavlíka přetištěnou z monografie Poesia Viviva vydané v roce 1975 (též...
Book Chapter
10
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 48, 2016, č. 5, s. 86
Annotation: Článek s informací o fónické básni J. Valocha, která je uchována ve stálé expozici Art is here (Pražákův palác, Moravská galerie v Brně)...
Article
11
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 25, 2018, č. 2, s. [58]-59
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 183, 7. 8., příl. Kavárna, s. E-II
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka doprovázející ukázku z poezie J. Valocha - z jeho básní ve formě haiku.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 10, 15. 5., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 33, 12. 8., s. 51
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 193, 19. 8., s. 10
Annotation: Článek o výstavě (Brno, Fait Gallery Preview, do 2. 10. 2015).
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 43, 15. 10., s. 7
Annotation: Referát na experimentální rozhlasové dílo "Hra na uši".
Article
17
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 30, duben, s. 56
Annotation: Poznámka o antologii experimentální poezie se zastoupením českých autorů.
Article
18
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2007, č. 15, prosinec, s. 181-182
Annotation: Opravy nepřesností, chyb a polopravd v článku K. Toškové Experimentální poezie ve sbírkách, sbornících, činech a činnostech; zejm. o J. Valochovi,...
Article
19
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1983, č. 3, s. 86
Annotation: Poznámka jednoho ze zařazených básníků; Hůla Jiří, Kubín Václav, Pospíšil Radomír, Valoch Jiří.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 39, 17. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor o zvukové kompozici "Hra na uši" J. Adámka, která je inspirována texty J. Valocha.
Article