By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 211, 11. 9., Příloha, s. 7
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; k otištěným ukázkám z dosud nevydané sbírky básní.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 296, 21. 12., s. 7
Annotation: Rozhovor o jeho libretu nahrávky: Nové zpěvy vánoční, rockové parafráze středověkých vánočních her.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 113, 16. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 128, 3. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 28, 11. 7., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 99, 1996, č. 35, 1. 10., 2. s. obálky
Annotation: Rozhovor, mj. o práci pro televizi (seriál Hospoda).
Article
7
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994/1995, 9. 4. 1995, příl. Kurýr Obratníku, č. 1, s. 2-3
Annotation: Rozhovor s básníkem J. V. (*1958).
Article
8
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 186, 12. 8., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 39, 1989, č. 6, 2. 2., s. 41
Annotation: V rubrice věnované současné činnosti dotázaných.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 23, 10. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 132, 7. 6., příl. Národní, č. 23, s. 6
Annotation: Biografická poznámka k otištěným veršům.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 29, 14.-20. 7., s. 4
Annotation: Recenze autorovy třetí knihy.
Article
14
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 157, 8. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 32, 7. 8., s. 49
Annotation: Glosa k vydání v rubrice Guláš.
Article
16
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 173, 26. 7., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 190, 15. 8., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 195, 21. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 35, 24. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 1, 8. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article