By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 1, s. 112
Annotation: Poznámka k 22. číslu časopisu Vokno, zejména k rozhovoru s N. Vangeli o emancipaci.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 3/4 (49/50), s. 248-253
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 5, s. 420-423
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 42, 5. 10., s. 7
Annotation: Článek o teoretičce tance, divadelní režisérce a představitelce fyzického divadla N. Vangeli, která o svém životě promluví v cyklu rozhlasových...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 40, 3. 10., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 96, 25. 4., s. 8
Annotation: Komentář o stále trvajících problémech a postupném úpadku Divadla Archa.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
9
by Dvořák, Jan, Hulec, Vladimír, 1958-
Published Praha : Pražská scéna, 1996.
Annotation: Rozhovory, hesla a statě mapují dění v českém alternativním divadle konce 90. let 20. století; s předmluvami Slovo úvodem (J. Dvořák, s. 7)...
Book
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 28, 2017, č. 3, s. 81-102
Annotation: Rozhovor o rodině a předcích N. Vangeli a jejím zájmu o divadlo; připojena biografická poznámka N. Vangeli.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 16, 6. 10., s. 16-17
Annotation: Recenze třetího svazku; též o předchozích svazcích kompendia Poetika literárního díla 20. století.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 33-42
Annotation: Rozhovor se spisovatelem I. Matouškem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 42).
Article