By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Katolické noviny. -- ISSN 0231-7516. -- Roč. 40, 1988, č. 28, 10. 7., s. 6
Article
4
In: Český časopis historický. -- Roč. 8, 1902, s. 194-198
Annotation: Věcný rozbor pamětí písmáka: Vavák František Jan.
Article
5
In: Český časopis historický. -- Roč. 42, 1936, s. 424
Annotation: Upozornění na vydání nového svazku Pamětí Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816 (Praha, Dědictví sv. Jana Nepomuckého...
Article
6
In: Koruna. -- R. 1868, č. 26, 26. 11., s. 1
Annotation: O Pamětech: Vavák František.
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 16, 1916, č. 317, 15. 11., s. 1-2
Annotation: Vzpomínka na písmáka: Vavák František Jan.
Article
8
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 25, 25. 1., s. 6
Annotation: Poznámky a vysvětlivky k 1. části "Pamětí" od: Vavák František (l. 1770-1780).
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 47, 15.-21. 11., příl. Diecézní zpravodajství, č. 47, s. 8
Annotation: Medailon k 200. výročí úmrtí 15. 11.
Article
10
In: Český časopis historický. -- Roč. 14, 1908, s. 255-256
Annotation: Upozornění na vydání druhé části knihy Vavákových Pamětí i na historickou a literárněhistorickou cenu díla: Vavák František Jan.
Article
11
In: Národní listy. -- Roč. 57, 1917, č. 123, 6. 5., s. 1-2
Annotation: Výňatky z Pamětí písmáka: Vavák František.
Article
12
13
In: Středočeský sborník historický. Práce z archívů. -- ISSN 0585-4172. -- Sv. 13, část 2., 1978, s. 225-232
Annotation: Úvod ke komentované edici spisu F. J. V. Popsání života Fraňka Jána Vaváka na s. 225-248 (pokrač.).
Article
14
In: Práce muzea v Kolíně. -- ISSN 0862-2175. -- Roč. 2, 1982, s. 193-208
Annotation: O jeho písni Porážka Prušanů u Kolína neb u vsi Křečhoře dne 18. června 1753; s textem a s notami.
Article
15
In: Středočeský sborník historický. -- ISSN 0585-4172. -- R. 1979, s. 144-155
Annotation: Ediční vysvětlivky k dokončení otisku rukopisu Popsání života Fraňka Jana Vaváka z roku 1978 (na s. 123-144).
Article
16
In: Český časopis historický. -- Roč. 45, 1939, s. 330-332
Annotation: Referát o páté knize: Paměti Františka J. Vaváka z let 1770-1816. Vydal: Skopec J., Praha 1938, nakl. Dědictví sv. Jana Nepomuckého. (Vavák František...
Article
17
In: Český časopis historický. -- Roč. 35, 1929, s. 325-380, 548-602
Annotation: Čtyřdílná studie o díle rychtáře z Milčic, kronikáře-buditele, autora Pamětí: Vavák František Jan. Všímá si historie V. literární pozůstalosti,...
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 130, 13. 5., s. 4
Annotation: "Český Tlampač s přídavkem Smluv a řečí svatebních" od: Vavák František Jan z Milčic z r. 1756 upravil: Rouček Jan a vydal R. Storch v Praze.
Article
19
In: Venkov. -- Roč. 2, 1907, č. 306, 29. 12., s. 1-3
Annotation: Referát o vydání kroniky: Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. Knihy první část 1. R. 1770-1780. Praha,...
Article
20
In: Slovan. -- Roč. 4, 1872, č. 1, s. 23-24; č. 2, s. 63; č. 5, s. 73-74; č. 6, s. 122, 1. 1.-24. 2.
Annotation: Studie o: Vavák František Jan nebyla dokončena.
Article