By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 60, 11. 3., s. C7
Annotation: Zpravodajství z druhého ročníku.
Article
2
...Veletrh dětské knihy...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 85, 10. 4., s. A3
Annotation: Zpráva o zrušení veletrhu, který se měl v konat v dubnu 2012 v Liberci.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 61, 2009, č. 6, s. 221-222
Annotation: Srovnání veletrhů v Bologni a v Liberci.
Article
4
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 18, 2009, č. 1
Annotation: Zpráva o "Veletrhu dětské knihy" v Liberci ve dnech 26.-28. 3. 2009.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 17, 21. 1., s. C9
Annotation: Zpráva o novém veletrhu.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 82-83
Annotation: Rozhovor o naší účasti na Mezinárodním veletrhu dětské knihy.
Article
7
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 3, 29. 5., s. 42
Annotation: Rozhovor o Veletrhu dětské knihy.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 35, 30. 8., s. 3
Annotation: Informativní článek o 1. ročníku veletrhu.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 41, 11. 10., s. 27
Annotation: Referát o prvním ročníku veletrhu.
Article
10
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 13, 2008, č. 1, s. 31
Annotation: Referát o veletrhu.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 11, 15. 3., s. 3
Annotation: Zpráva.
Article
12
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, květen/červen, s. 6-7
Annotation: Přehled akcí konaných v rámci veletrhu.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 66-67
Annotation: Referát z veletrhu.
Article
14
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, květen/červen, s. 3-7
Annotation: Referát.
Article
15
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 14, 2009, č. 1, s. 33-34
Annotation: Referát o veletrhu s podtitulem Úspěšní čtou.
Article
16
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2007, č. 25, s. 8-9
Annotation: Referát o pátém ročníku.
Article
17
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 6, 27. 5., s. 37
Annotation: Zpráva o veletrhu, jehož tématem bylo Příběhy zvířat - cesta ke knize.
Article
18
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2008, č. 28, s. 16-18
Annotation: Referát o veletrhu, jehož tématem bylo Příběhy zvířat - cesta ke knize.
Article
19
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, březen/duben, s. 10-11
Annotation: Referát o veletrhu.
Article
20
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, květen/červen, s. 12-13
Annotation: Referát o veletrhu.
Article