By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 71, 24. 3., s. 6
Annotation: Povídka. Připojena poznámka "Před 45 lety zemřel Jules Verne".
Article
2
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 25, 1969, č. 237, 8. 10., s. 4
Annotation: O pražském Klubu přátel J. V.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 2, únor, s. 120-127
Annotation: Též přehled české recepce knih J. V.
Article
5
In: Štěpánská 35. -- ISSN 1211-7064. -- R. 1996, č. 1/3, s. 29
Annotation: O původu díla u příležitosti jeho českého vydání v rámci programu F. X. Šalda na pomoc publikacím; francouzský text příspěvku otištěn...
Article
6
In: Paternoster (Vídeň). -- R. 1983, č. 2, s. 63-64
Annotation: Poznámka k otištěnému prvému aktu (s. 65-88) hry Synovec z Ameriky aneb Dva Frontignacové, Komedie ve třech aktech.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 269, 10. 11., s. 5
Annotation: Medailon k 100. výročí vydání prvého svazku Neobyčejných cest; hlavně o vztahu autora k novinářům a jeho mystifikačních tendencích.
Article
8
In: Čas. -- Roč. 19, 1905, č. 247, 8. 9., s. 5
Annotation: O vědeckotechnickém časopise, v jehož zábavné příloze bude vycházet Deset tisíc let ve kře ledové od: Verne Jules.
Article
9
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 284, 6. 12., s. 3.
Annotation: Článek upozorňuje na zastaralost knížek J. Verna a nabízí jako alternativu knihy ruského spisovatele Grigorie Grebněva.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 3, 21. 1., s. 5
Annotation: Poznámka kladně hodnotící ilustrace A. Hoffmeistra v knize J. Verna.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 5, květen, příl., s. 50
Annotation: Poznámka o návštěvě J. V. v Bratislavě v roce 1892.
Article
13
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- R. 1995, č. 3, březen, s. 49
Annotation: O románu z roku 1863; Paříž ve 20. století.
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 87, 29. 3., s. 1
Annotation: Rozbor díla: Verne Jules - k úmrtí spisovatele 25. 3. 1905.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 89, 31. 3., s. 3
Annotation: Zhodnocení významu francouzského spisovatele: Verne Jules, zesnulého 25. 3. 1905 v Amiens. - Podepsáno řeckým písmenem omega.
Article
16
In: Tribuna. -- Roč. 5, 1923, č. 268, 16. 11., s. 5
Annotation: Verne Jules "Cesta kolem světa" - dramatizace. Pištěkovo divadlo, 13. 11.
Article
17
In: AF 167. -- ISSN 1210-0331. -- Roč. 6, 1990, č. 15, září, s. 82-87; Roč. 7, 1991, č. 16, březen, s. 76-87; č. 17, září, s. 102-110
Annotation: Přehled s kapitolami: 1. Od mýtu k Frankensteinovi (mj. o: Verne Jules), 2. Čas dospěl k Hugovi, 3. Fandom.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 39, 9. 2., s. 3
Annotation: O významu kvalitní dobrodružné literatury; též vzpomínka na vlastní čtenářské prožitky verneovek.
Article
19
In: Živel. -- ISSN 1212-5644. -- R. 1996, č. 3, duben, s. 19-20
Annotation: Pravděpodobně fiktivní rozhovor s fiktivním autorem neexistující knihy; na s. 116-117 údajně ukázka z 2. kapitoly této nedokončené parodie...
Article
20
In: Lidové noviny. -- Roč. 9, 1901, č. 113, 15. 5., s. 2
Annotation: O novém listu, též o nemoci: Verne Jules.
Article