By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 9, 1998, č. 19, 20.-26. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 6, červen, s. 61-62
Annotation: Kritika příručky pro maturanty, která obsahuje množství faktografických i pravopisných chyb.
Article
3
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 7, 1998, č. 20, 19. 5., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 19, 13. 5., s. 11
Annotation: Kritika chybami se hemžící příručky (s citáty z dopisu V. Ebra, zaslaného pražským redakcím).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 7, 17. 2., s. 7
Annotation: Kritika příručky dějin české literatury.
Article
6
In: Črty z kaluží. -- S. 4
Annotation: Poznámka o autorovi; s autorským úvodem (s. 5) a doslovem vydavatele od B. Pechové (s. 86).
Book Chapter
7
8
In: Doteky naděje. -- S. 89-93
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o zastoupených autorech: Moravec Václav, Nouza Jan, Rozum Vratislav, Schmidtová E., Tobiáš Pavel, Veselý Radek, Zelenka...
Book Chapter
9
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2021, č. 78, září, s. 7-8
Annotation: Článek o výstavě "Otokar Březina v Nové Říši", již připravily D. Iwashita a E. Müllerová ve spolupráci s kanonií premonstrátů a R. Veselým.
Article