By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 136
Annotation: Recenzní glosa.
Article
2
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 5, říjen, s. 24-25
Annotation: Komentář k citovaným slokám písně z obrozeneckého sborníku (autor písně F. Veverka).
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 4, duben, s. 175
Annotation: Recenze.
Article
4
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2017.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou, uvedenou...
Book