By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní listy. -- Roč. 50, 1910, č. 101, 13. 4., s. 2
Annotation: 11. dubna 1910 zemřel v Praze: prof. Veverka Václav. Nástin jeho literární činnosti.
Article
2
In: Jaroměřské noviny. -- Roč. 7, 1999, č. 11, listopad, s. 5
Annotation: Životopisné heslo z připravovaného publikace.
Article
3
In: Čas. -- Roč. 24, 1910, č. 102, 14. 4., s. 5
Annotation: Dne 11. 4. zemřel v Praze Veverka Václav, který r. 1883 vydal sbírku básní "Od hvězd až do lůna země"; byl překladatelem z němčiny, řečtiny,...
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 4, duben, s. 175
Annotation: Recenze.
Article
5
by Uhlíř, Jiří, 1937-
Published Vlkov : obec Vlkov : Obecní úřad Vlkov, 2000.
Annotation: Vlastivědná publikace, mj. s oddílem: Významní rodáci z našeho Vlkova (s. 101-107, mj. s medailonky uvedených literátů); s biograficko-bibliografickou...
Book
6
In: Národní listy. -- Roč. 22, 1882, č. 124, 6. 5., příloha, s. 1
Annotation: Nákladem: Hynek A. vychází sbírka cizí beletrie: Česká bibliotéka rodinná, kterou pořádá Veselý Jan V.. Ve 3. sv. je obsažena povídka "Z...
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 24, 1884, č. 136, 16. 5., Příloha, s. 1
Annotation: M. j. o příspěvcích 20. čísla 1. ročníku týdeníku Z. P.: Beneš Třebízský Václav, Saramika Ondřej, Krásnohorská Eliška "Buditelům našim";...
Article
8
In: Politik. -- Roč. 23, 1884, č. 172, 28. 6., s. 1-2
Annotation: Pokračování referátů, v nichž je objasňován vývoj a současný stav novější české poesie. Přehled, stručný rozbor nebo charakteristika...
Article
9
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2017.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou, uvedenou...
Book