By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 49, 13. 12., příl. Pecka, č. 49, s. 4
Annotation: K 23. 12.
Article
2
In: Brněnský večerník. -- Roč. 3, 1993, č. 246, 23. 12., s. 3
Annotation: Medailón k 70. narozeninám.
Article
3
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 303, 23. 12., s. 5
Annotation: Medailónek k 60. narozeninám.
Article
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 4, 1990, č. 1, jaro, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 39, 27. 12., s. 4
Annotation: Výběr citátů z kritického díla Š. V. 1971-1989; otištěno k povolání Š. V. na filozofickou fakultu Slezské univerzity v Opavě.
Article
6
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 1, 1983, č. 12, prosinec, s. 49-50
Annotation: K 60. narozeninám 23. 12.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 6, s. 571-574
Annotation: Medailón k 23. 12.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 51, 22. 12., s. 2
Annotation: Medailón; k 23. 12.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 51, 21. 12., příl. Kmen, č. 51, s. 2
Annotation: K 60. narozeninám 23. 12.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 39, 1983, č. 303, 23. 12., s. 5
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 23. 12.
Article
11
In: Brněnský večerník. -- Roč. 14, 1983, č. 252, 22. 12., s. 2
Annotation: Redakční článek k 60. narozeninám 23. 12.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 98, 1983, č. 302, 22. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor o próze, kritice a literární historii; též o veřejné činnosti Š. V.; k jeho 60. narozeninám 23. 12.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 99, 1984, č. 146, 22. 6., s. 5
Annotation: Odpověď v anketní rubrice.
Article
14
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 4, listopad, s. 34
Annotation: Medailon k osmdesátinám 23. 12. 2003.
Article
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 47, 3. 12., s. 12
Annotation: Medailon k osmdesátinám Š. Vlašína.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 52, 27. 12., s. 2
Annotation: Medailon k osmdesátinám 23. 12.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 23, 8. 6., s. 3
Annotation: K příspěvku: Vlašín Štěpán (Kmen č. 15).
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 35, 1988, č. 5, s. 488-489
Annotation: Zpráva z konference Zákonitosti literárního procesu v období budování rozvinutého socialismu, konané 12. 4. - 14. 4. 1988; konference se účastnil...
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 38, 1982, č. 270, 13. 11., s. 5
Annotation: O besedě se čtenáři; úvodní slovo měl: Vlašín Štěpán.
Article