By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svoboda. -- Roč. 96, 1987, č. 246, 20. 10., s. 5
Annotation: K 185. výročí narození.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 22, 1971/1972, č. 2, říjen 1971, s. 78-79
Annotation: K 100. výročí úmrtí.
Article
3
In: Beseda učitelská. -- Roč. 15, 1883, č. 28, 5. 7., s. 406
Annotation: Oznámení data odhalení pamětní desky učitele a spisovatele: Vlasák Josef Věnceslav v Chodoulicích u Třebenic. 15. 7. 1883.
Article
4
In: Pražské noviny. -- R. 1859, č. 62, 13. 3., s. 3
Annotation: ...Vyučování školní na základě nynějších čítánek. Publikaci sestavil Vlasák Josef Věnceslav, mělnický učitel. Stručný obsah 3. svazku.
Article
5
In: Pražské noviny. -- R. 1846, č. 14, 15. 2., s. 58
Annotation: K. H. referuje ve svém článku o edici Bibliotéka mládeže, kterou jako "Spisek k poučení i k obveselení" vydává Vlasák Josef Věnceslav v Praze....
Article
6
In: České noviny. -- R. 1883, č. 84, 8. 4., s. 2
Annotation: Beseda v Třebenicích vybízí ke sbírce na pamětní desku: Vlasák Josef Věnceslav, spisovateli, který se narodil před 81 lety v Chodoulicích u...
Article
7
In: Pražské noviny. -- R. 1859, č. 44, 20. 2., s. 3
Annotation: ...Gratulant od: Vlasák Josef Věnceslav. Nákladem: Pospíšil Jaroslav. Doporučení sbírky.
Article
8
In: Národní listy. -- Roč. 8, 1868, č. 158, 9. 6., s. 2
Annotation: Besedy pro mládež. S tímto názvem bude vyd. Mikuláš a Knap sbírku původních povídek i zdařilých překladů v sešitech a to v měsíčních...
Article
9
In: Beseda učitelská. -- Roč. 15, 1883, č. 16, 12. 4., s. 235
Annotation: O úmyslu: Beseda učitelská v Třebenicích pořídit pamětní desku obrozenskému spisovateli: Vlasák Josef Věnceslav na jeho rodném domě v Chodoulicích...
Article
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 96-97
Annotation: Článek, věnovaný tematizaci Vánoc v české dětské literatuře.
Article
11
In: Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Řada bohemistická. -- R. 1984, s. 41-65
Annotation: Přehled od nejstarších dob do konce 19. století; zejména o Dalimilově kronice, Písni o bitvě před Ústím, Rvačovském z Rvačova Vavřineci...
Article