By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 142, 17. 6., s. 11
Annotation: Medailon k 75. narozeninám J. Vodňanského.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 4, 5. 2., s. 3
Annotation: O poetice textů J. V. a vydaných knihách: Konečně rozumné slovo (Čs. spisovatel 1991), Generální úklid (Mladá fronta 1991), Důvěrná sdělení...
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 122, 25. 5., příl. Magazín Práva, s. 4-5
Annotation: Reportáž.
Article
4
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 148, 25. 6., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
5
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 80, 3. 4., s. 5
Annotation: Poznámka k připravovanému vydání.
Article
6
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- Roč. 30, 1992, č. 11, listopad, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 1, 1992, č. 3, 13. 10., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 39, 15. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 173, 25. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Večerník - Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 2, 1992, č. 10, 15. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 25, 18. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 5, 31. 1., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 55, 6. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 2, 1991, č. 10, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 108, 10. 5., s. 4
Annotation: Heslo.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 1, 1990, č. 96, 21. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1988, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Medailón v rubrice Jména z titulních stránek.
Article
18
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 7, 1970, č. 2, duben, s. 102-103
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Evropa a my. -- ISSN 0862-6804. -- Roč. 1, 1990, č. 11, 13. 6., s. 18-19; č. 12, 20. 6., s. 18-19
Annotation: Rozhovor; pokračování pod názvem Králíci pokusný.
Article
20
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 156, 4. 7., příl. Nedělní Telegraf, s. 8-9
Annotation: Úryvky z jeho vzpomínkové knihy Zpívající memoáry, Brázda.
Article