By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 250, 1. 11., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
2
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 81, 19. 8., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 254, 27. 10., s. 5
Annotation: Medailón; (28. 10. 1903-12. 7. 1944).
Article
4
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 163, 12. 7., s. 5
Annotation: K 40. výročí úmrtí; též o jeho literárním archívu v Plzni.
Article
5
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 69, 1988, č. 255, 28. 10., Příloha Pravdy, s. 4-5
Annotation: Žil 28. 10. 1903-12. 7. 1944.
Article
6
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 37, 1983, č. 44, 5. 11., s. 6
Annotation: Glosa k 80. výročí narození 28. 10.
Article
7
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 42, 1988, č. 42, 22. 10., s. 5
Annotation: Medailón v rubrice Z galerie statečných.
Article
8
In: Plzeňský přehled. -- R. 1983, č. 10, říjen, s. 6
Annotation: Medailón k 80. výročí narození 28. 10.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 108, 9. 5., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2004, č. 19, 9. 9., s. 6
Annotation: Vzpomínkový medailonek dcery Karla Vokáče.
Article
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 28, 28. 7.-3. 8., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Pěší zóna. -- R. 1999, č. 5, s. 26-27
Annotation: Stať o životě a díle; připojeny básně K. V. (s. 27-29).
Article
13
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 19, 1963, č. 257, 27. 10., s. 5
Annotation: Vzpomínka k nedožitým 60. narozeninám 28. 10.
Article
15
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 28, 1974, č. 23, 8. 6., s. 6
Annotation: K 30. výročí úmrtí.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 20, 1964, č. 35, 9. 2., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
17
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 54, 1973, č. 262, 3. 11., s. 1
Annotation: O vzpomínkovém večeru ve Zbirohu 4. 11. k 70. výročí narození K. Vokáče.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 29, 1973, č. 256, 27. 10., Nedělní příloha Práce, č. 43, s. 5
Annotation: Medailon k 70. výročí narození 28. 10.
Article
19
In: Zpravodaj západočeských knihovníků. -- R. 1973, září/říjen, volná příloha, s. 1-16
Annotation: Medailon a soupis prací K. V. a literatury o něm.
Article
20
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 54, 1973, č. 266, 8. 11., s. 5
Annotation: Vzpomínka.
Article