By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 29, 18. 7., s. 3
Annotation: Odpověď na dopis J. P. (T, č. 27) o stažení jeho knihy z výroby; s otištěným úryvkem z dopisu: Voskovcová Christina o J. P.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 61, 12. 3., s. 16
Annotation: Voskovcová Christina; referát o jejím příletu do Prahy na premiéru vzpomínkového muzikálu Tmavomodrá revue Jaroslava Ježka 12. 3.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 14, 8. 7., s. 29
Annotation: Zpráva o úmrtí vdovy po J. Voskovcovi, též překladatelky; v rubrice Odjinud.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 274, 22. 11., s. 4
Annotation: Referát o žalobě, kterou podala Voskovcová Christina na firmu Zlatá koruna za šíření zlatých a stříbrných plaket s podobiznami J. V. a Werich...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 1968/1969, č. 20, 18. 6. 1969, s. 12
Annotation: Glosa o inscenaci her J. T.
Article
6
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 47, 19. 11., s. 29-34
Annotation: Ukázka z knihy - komentované úryvky z dopisů J. V. : Werich Jan z let 1948-1977; doplněno rozhovorem s: Voskovcová Christina.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 288, 10. 12., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Rozhovor o vzniku filmového dokumentu Můj otec Jiří Voskovec (2011); s biografickou poznámkou o dokumentaristce.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 22, 26. 1., s. 6
Annotation: Werich Jan; mj. o zákazu spoludědičky autorských práv (Voskovcová Christina) publikovat texty forbín V+W v monografii: Pelc Jaromír, Osvobozené...
Article
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 237, 10. 10., s. C10
iDnes.cz [online]. -- 10. 10. 2011
Annotation: Článek k premiéře níže uvedeného dokumentu o J. Voskovcovi.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 203, 30. 8., příl. Magazín Dnes, č. 35, s. 33
Annotation: Krátký medailon J. Voskovce, zejm. k jeho rodinnému životu.
Article
11
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 1, květen, s. 28-33
Annotation: Vzpomínková stať zahajující rubriku Knihy, které nevyšly v 68 Publishers; s kapitolami Autor přepisovatel [o A. Lustigovi a jeho románu Král...
Article