By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Československý týdeník. -- Roč. 4, 1993, č. 17/18, 26. 8., s. 2
Annotation: Recenze souboru sedmi dopisů z let 1948-1977.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 256, 31. 10., příl. Slovo na sobotu, s. 3
Annotation: Vzpomínka na návštěvu u J. V. v New Yorku; s otištěnými úryvky z dopisů J. V.
Article
3
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 256, 31. 10., příl. Slovo na sobotu, s. 3
Annotation: Vzpomínka doplněná ukázkami z dopisů J. V.
Article
5
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 5, 1990, č. 13/14, 31. 7./14. 8., příl., s. I-XVI
Annotation: Zkrácený text rozhovoru.
Article
6
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 315-332
Annotation: Rozhovor z léta 1963 (v úvodní poznámce chybně uveden rok 1979); přetištěno ze Svědectví, č. 22, podzim 1963, s. 163-178.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 26, 29. 6., s. 7
Annotation: S citací z Voskovcových dopisů Pilařovi.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 303, 24. 12., Příloha, s. 3
Annotation: Článek o svém vztahu k vlasti.
Article
9
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 2, 1991, č. 22, 26. 1., příl. Osvobozená revue V+W, č. 4, s. 8
Annotation: Vzpomínka spolužáka na studia J. V. ve Francii a na uvedení Vest Pocket Revue.
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 22, 1992, č. 2, s. 87-94
Annotation: Vzpomínka syna Arnošta Lustiga; s biografickou poznámkou (s. 94).
Article
11
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 44, 1990, č. 7, 12. 2., s. 10-11
Annotation: Citováno z kolekce Voskovcových dopisů přítelkyni Jiřině Macharové-Marešové, získaných právě Památníkem národního písemnictví.
Article
12
In: Rudé právo. -- Roč. 18, 1937, č. 129, 3. 6.
Annotation: Zpráva, že film Svět patří nám podle scénáře autorů: Voskovec Jiří a Werich Jan, byl právě dokončen; připravuje se natáčení filmu Hordubal...
Article
13
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 4, 1995, č. 10, říjen, s. 26-32
Annotation: Reportáž.
Article
14
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 21 (67), 1976, č. 4, duben, s. 6
Annotation: O vzpomínkovém večeru pořádaném Klubem čs. kultury v Los Angeles.
Article
15
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 5, 1975, č. 5, červenec, s. 1-28
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 11, 1981, č. 6, listopad, s. 44-45
Annotation: Nekrolog; s otištěnými úryvky z dopisů J. V. z 30. 3. 1980 a 21. 3. 1981.
Article
17
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 11, 1981, č. 6, listopad, s. 45-46
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 17, 1987, č. 3 (8. Čtení na léto), červen, s. 139-144
Annotation: Vzpomínka filmového asistenta.
Article
19
In: Magazín (Curych). -- Roč. 10, 1981, č. 6, prosinec, s. 25-26
Annotation: Vzpomínkový fejeton.
Article
20
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 1 (5), [jaro 1958], s. 76
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné ukázce z románu J. V. Anděl mezi hodinami (s. 76-87), z angl. orig. přeložil autor.
Article