By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 297, 16. 6., s. 7
Annotation: Referát o knize povídek: Vrba Jan, Lesáci. Horské příběhy. Praha, Čsl. podniky tiskařské a vydavatelské, 1923.
Article
2
In: Das literarische Echo. -- Roč. 23, 1920/1921, s. 1456
Annotation: Přehledný obraz české poválečné prózy, mj. o nadějích vkládaných do rané tvorby pana: Vrba Jan a nebezpečí skryté v jeho epickém talentu...
Article
3
In: Česko-bavorské výhledy. -- Roč. 5, 1994, č. 15, týden 32/33, s. 6
Annotation: K 105. výročí narození 10. 7.
Article
4
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 71, 1991, č. 20, 19. 5., s. 3
Annotation: Medailon k 30. výročí úmrtí 20. 5.
Article
5
In: Nová Pravda. -- ISSN 1803-1641. -- Roč. 2, 1991, č. 123, 28. 5., s. 5
Annotation: Medailónek k 30. výročí úmrtí (28. 5. 1961).
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 47, 1991, č. 20, 24. 1., s. 10
Annotation: Medailón; k 14. vydání románu J. V. Boží mlýny, Praha, Čs. spisovatel 1990.
Article
7
8
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1989, č. 205, 31. 8., s. 5
Annotation: K 100. výročí narození; též o genezi knihy Les.
Article
10
11
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 21, 1989, č. 27, 5. 7., s. 10
Annotation: K 100. výročí narození 10. 7.
Article
12
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 162, 11. 7., s. 5
Annotation: Jubilejní glosa k 95. výročí narození J. V.
Article
13
In: Borovice. -- S. 7-12
Annotation: Medailón.
Book Chapter
14
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 7, 1961, č. 6, červen, s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Venkov. -- Roč. 33, 1938, č. 50, 1. 3., s. 8
Annotation: O filmu režiséra Wassermanna Boží mlýny podle stejnojmenného románu: Vrba Jan.
Article
16
In: Lidové noviny. -- Roč. 1 (46), 1938, č. 68 (129), 12. 3., s. 6
Annotation: Též o zfilmovaných "Božích mlýnech" podle románové stejnojmenné předlohy: Vrba Jan.
Article
17
In: Venkov. -- Roč. 24, 1929, č. 236, 9. 10., s. 10
Annotation: O zfilmovaném Vrbově románu Boží mlýny (Vrba Jan).
Article
18
In: Večerní České slovo. -- Roč. 11, 1929, č. 159, 5. 7., s. 4
Annotation: K chystané filmové podobě Vrbova románu Boží mlýny. Vrba Jan.
Article
19
In: Národní osvobození. -- Roč. 3, 1926, č. 124, 6. 5., s. 3
Annotation: O chystaném zfilmování Vrbovy trilogie (Vrba Jan) Chodské rebelie.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 10, 1999, č. 27, 21.-27. 7., s. 4
Annotation: Medailon.
Article