By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
2
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 231
Annotation: Alena Vrbová: Svár. Vydal Melantrich. Autor referátu sbírku paní: Vrbová Alena hodnotí spíše negativně, ale uznává její rovnováhu a odvahu...
Article
3
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 232, 3. 10., s. 10
Annotation: Medailónek; k 75. narozeninám 3. 10.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 45, 1989, č. 233, 3. 10., s. 5
Annotation: K narozeninám 3. 10.
Article
5
In: Benešovský kalendář. -- R. 1989, č. 10, [říjen], s. 18-19
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; nar. 3. 10. 1919 Starý Plzenec.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1987, jaro, s. 3
Annotation: V cyklu Knížky mého dětství.
Article
7
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 83, 9. 4., s. 5
Annotation: O čtenářské konferenci v Plzni za účasti A. V.
Article
8
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 36, 1986, č. 5, 30. 1., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1985, č. 4, s. 29-30
Annotation: Autorka o sobě.
Article
10
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 52, 1985, č. 11, 4. 3., s. 1
Annotation: Příspěvek v seriálu.
Article
11
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 66, 1985, č. 9, 11. 1., s. 5
Annotation: Příspěvek v cyklu Západočeští umělci vstříc slavnému jubileu.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 9, 27. 2., s. 15-16
Annotation: Heslo; (nar. 3. 10. 1919).
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 8, říjen, s. 34-36
Annotation: Článek o dosavadním díle A. V.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 232, 3. 10., s. 5
Annotation: K jejím pětasedmdesátinám.
Article
15
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 193, 18. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 43, 29. 10.-4. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1989, jaro/léto, s. 5
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 3. 10.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 45, 1989, č. 233, 3. 10., s. 5
Annotation: K 70. narozeninám 3. 10.
Article
20
In: Zpravodaj západočeských knihovníků. -- R. 1989, č. 3, s. 23-24
Annotation: Medailón k významnému životnímu jubileu.
Article