By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 3, [únor], s. 140
Annotation: Báseň ze sbírky "Okna v bouři".
Article
3
In: Politik. -- Roč. 43, 1904, č. 85, 25. 3., s. 5
Annotation: Osvěta přináší ve 4. a 5. čísle 34. ročníku tyto příspěvky: Vrchlický Jaroslav - báseň Sen Sokratův a pokračování prací: Schulz Ferdinand...
Article
4
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 47, 17. 2., večerní vydání, s. 1
Annotation: Autor si stěžuje na nevšímavost veřejnosti k nemocnému: Vrchlický Jaroslav a upozorňuje na potřebu kritického díla o něm.
Article
5
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 4, 1895, č. 9, prosinec, s. 527
Annotation: O básních: Vrchlický Jaroslav. V Praze r. 1895.
Article
6
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 6, 1897, č. 9, prosinec, s. 566
Annotation: Dra o čtyřech jednáních od: Vrchlický Jaroslav. Praha, F. Šimáček.
Article
7
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 7, 1898, č. 9, prosinec, s. 679
Annotation: O své básni Bar-Kochba. Vrchlický Jaroslav.
Article
8
In: Obrození. -- Roč. 1, 1912, s. 529
Annotation: Veliký a krásný úkol nastává nyní české literární kritice - třídění a posuzování umělecké hodnoty díla: Vrchlický Jaroslav. Přetištěno...
Article
9
In: Politik. -- Roč. 24, 1885, č. 95, 7. 4., s. 3
Annotation: Mj. historická a kulturně historická poznámka k ději dramatu Julian Apostata od: Vrchlický Jaroslav, které bude poprvé provedeno v Národním divadle...
Article
10
In: Politik. -- Roč. 39, 1900, č. 18, 19. 1., s. 5
Annotation: Vrchlický Jaroslav, Pietro Aretino. Komedie o 4 jednáních. V novém nastudování poprvé v Národním divadle 17. 1.; rozbor scénického účinu této...
Article
11
In: Politik. -- Roč. 39, 1900, č. 210, 1. 8., s. 5
Annotation: Vrchlický Jaroslav, Noc na Karlštejně; hru nově nastudovalo Národní divadlo a uvedlo ji 29. 7. s předehrou Zdeňka Fibicha. Recenzent lituje, že...
Article
12
In: Politik. -- Roč. 39, 1900, č. 358, 29. 12., s. 1-3
Annotation: Vrchlický Jaroslav, V uchu Dionysově. Antická komedie o 3 děj. Praha, Fr. Šimáček, sv. 24 Vrchlického dramatických děl, 1900. Hra uvedena poprvé...
Article
13
In: Politik. -- Roč. 41, 1902, č. 36, 6. 3., s. 5
Annotation: Vrchlický Jaroslav, Soud lásky. Veselohra o třech dějstvích. Praha 1886, provedena poprvé 1887. V novém nastudování Národního divadla 3. 2.;...
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 250, 10. 9., s. 1
Annotation: Vrchlický Jaroslav zemřel 9. září 1912 v Domažlicích. - Jeho životopis a nástin literární tvorby.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 250, 10. 9., s. 2
Annotation: Vzpomínka na: Vrchlický Jaroslav a charakteristika jeho tvorby.
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 251, 11. 9., s. 1-2
Annotation: Charakteristika osobnosti a díla: Vrchlický Jaroslav.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 254, 14. 9., s. 1
Annotation: Charakteristika osobnosti a tvorby: Vrchlický Jaroslav.
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 255, 15. 9., s. 17
Annotation: Návod čtenářům k orientaci v dílech: Vrchlický Jaroslav.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 53, 1913, č. 1, 1. 1., s. 9
Annotation: Úvaha o knize: Vrchlický Jaroslav, Meč Damoklův. Souborného vydání básnických spisů: Vrchlický Jaroslav sv. 65, 1913.
Article
20
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 316, 16. 11., s. 3
Annotation: Upozornění na 56. svazek souborného vydání básnických spisů: Vrchlický Jaroslav, obsahující "knihu sond" - "Fanfáry a kadence".
Article