By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 107, 8. 5., s. 3
Annotation: Fejeton o moravském městě.
Article
2
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 1
Annotation: Zpráva o "Týdnu čtení" (6.-10. 3. 2017).
Article
3
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. -- ISSN 0862-0504. -- R. 1986, s. 37-41
Article
4
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 2, s. 62
Annotation: O besedách a autorských čteních, které probíhaly v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně.
Article
5
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 13. 3., s. 58
Annotation: Glosy; mj. K. Kadlecové o zániku vsetínského Malinova knihkupectví.
Article
6
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 18, 2013, č. 63, zima 2013/2014, s. 2
Annotation: Fejeton k zániku Knihkupectví Malina ve Vsetíně.
Article
7
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, 2017, č. 3, s. 29-30
Annotation: Článek o 8. ročníku festivalu Literární jaro ve Vsetíně.
Article
8
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 12, prosinec, s. 270-271.
Annotation: Článek se věnuje průzkumu četby dospívající mládeže, který se uskutečnil v roce 1957 na Vsetínsku. V článku shrnuty výsledky tohoto průzkumu.
Article
9
10
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 29, 2015, č. 1, s. 54-56
Annotation: Rozhovor s ředitelkou knihovny ve Vsetíně o akcích pro čtenáře a literární soutěži O poklad strýca Juráša.
Article
11
...Vsetín (Česko : oblast) ge131348 czenas...
In: Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci. -- Roč. 16, 1899, č. 61, únor, s. 17-26; č. 62, duben, s. 39-42; č. 63/64, září, s. 89-95, 115-120
Annotation: Ze života valašské dědiny, jména tratí na Vsacku, Jména osobní na Vsacku, Něco z pamětí starého Vsacana. S množstvím ukázek z lidové slovesné...
Article
12
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 371-373
Annotation: Článek o Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně v letech 1918-1940.
Article
13
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 23, 2014, č. 2
Annotation: Zpráva o akcích uskutečněných v rámci "Noci literatury".
Article
14
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 26, 2017, č. 3
Annotation: Zpráva o vsetínské literární akci "Letní čtení na střeše".
Article
15
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 27, 2018, č. 2
Annotation: Zpráva o devátém ročníku festivalu "Literární jaro", kterého se letos zúčastnil mj. J. Topol.
Article
16
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Venkov. -- Roč. 21, 1926, č. 123, 23. 5., s. 4
Annotation: V neděli 23. 5. 1926. Masaryk T. G.
Article
17
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Moravská Orlice. -- Roč. 21 (30), 1892, č. 190, 21. 8., s. 2
Annotation: Při slavnostním uzavření výstavy ve Vsetíně dne 28. 8. sjedou se moravské odbory národopisné. Odpoledne budou provedeny valašské tance a zpěvy.
Article
18
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Lidové noviny. -- Roč. 37, 1929, č. 648, 27. 12., s. 7
Annotation: O novém čtvrtletníku, který začal vycházet ve Vsetíně v redakci: Táborský František.
Article
19
...Vsetín (Česko) ge131347 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 197, 23. 8., s. 5
Annotation: Komentář k článku P. Šustrové (Lidové noviny 16.8.2003) o záměru reinstalovat pomník J. Fučíka ve Vsetíně.
Article
20
...Velká Lhota (Vsetín, Česko) ge234781 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 21, 11. 12., s. 13
Annotation: Sloupek se vzpomínkou na J. Karafiáta.
Article