By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Šámal, Jindřich, 1902-1971
Published Praha : Olympia, 1972
Annotation: Úvod, jmenný rejstřík a plánek.
Book
2
In: České slovo. -- Roč. 24, 1932, č. 119, 20. 5., s. 7
Annotation: Ujala se jí YWCA, která bude pečovat o hrob společně s ředitelstvím Vyšší dívčí školy v Praze.
Article
3
by Bedrníček, Pavel, 1930-
Published Praha : Volvox Globator, 2008.
Annotation: Průvodce hřbitovem (včetně Slavína) a jeho historií.
Book
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 229, 30. 9., příl. Na cestách, s. 4
Annotation: Článek o vyšehradském hřbitově a hrobech spisovatelů.
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 22, 2011, č. 48, 28. 11.-4. 12., s. 66
Annotation: Mj. o literátech pohřbených na vyšehradském Slavíně.
Article
6
In: Večerní České slovo. -- Roč. 11, 1929, č. 110, 13. 5., s. 2
Annotation: Na hrobě básníka - Čech Svatopluk - na Vyšehradském hřbitově byl dne 12. 5. odhalen pomník.
Article
7
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 550, 1. 11., s. 1-2
Annotation: O dušičkovém hřbitově vyšehradském.
Article
8
In: Čas. -- Roč. 21, 1907, č. 245, 5. 9., s. 5
Annotation: O českém novináři a spisovateli, jehož hrob na Vyšehradě byl dosud bez označení.
Article
9
In: Český časopis filologický. -- Roč. 1, 1942/1943, s. 73-75
Annotation: Zhodnocení díla: Hujer Oldřich u příležitosti jeho pohřbu. Prosloveno před Slavínem na Vyšehradě 10. června 1942.
Article
10
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2016, č. 121, červen, s. 5
Annotation: Text projevu u příležitosti pietního setkání u hrobu F. Peroutky.
Article
11
In: Zvon. -- Roč. 30, 1929/1930, č. 18, 9. 1. 1929, s. 252
Annotation: O znovuotevření vyšehradského: Slavína po rozsáhlé úpravě, kterou podnikl spolek: Svatobor.
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 34, 1926, č. 523, 16. 10., s. 10
Annotation: O jednání: Svatobora s obcí pražskou o novou úpravu: Slavína na Vyšehradě.
Article
13
In: Lidové noviny. -- Roč. 34, 1926, č. 270, 29. 5., s. 9
Annotation: K otázce rozšíření: Slavína, jak o něm bylo jednáno na poslední schůzi: Svatobora.
Article
14
In: Politik. -- Roč. 24, 1885, č. 186, 9. 7., s. 4
Annotation: Podrobná zpráva o svěcení náhrobku spisovatele: Doucha František na Vyšehradském hřbitově.
Article
15
In: Čas. -- Roč. 3, 1889, č. 25, 15. 6., s. 418
Annotation: Dík za finanční dary spolku Svatobor na postavení hrobky pro slavné české spisovatele, ale i politování nad řízením Svatoboru. Ten "tak málo...
Article
16
In: Venkov. -- Roč. 5, 1910, č. 153, 1. 7., s. 6
Annotation: Pomník byl odhalen na Vyšehradě.
Article
17
In: Tribuna. -- Roč. 10, 1928, č. 25, 29. 1., s. 4
Annotation: Spolek Svatobor jedná s obcí pražskou o úpravě Slavína.
Article
18
In: Hlas národa. -- Roč. 21, 1907, č. 241, 1. 9., s. 2
Annotation: Zasloužilému novináři a spisovateli: Blažek Patrik byla včera odhalena na jeho vyšehradském hrobě pamětní deska.
Article
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 110, září, s. 6-7
Annotation: Esej o návštěvě vyšehradského hřbitova a fiktivním rozhovoru s K. Čapkem.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 30, 5. 2., s. 3
Annotation: Přehledový článek; s dalšími dvěma statěmi pod nadtitulkem Král českých komiků Vlasta Burian bude pohřben na Vyšehradě.
Article