By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 16, 2017, č. 11, 9. 3., s. 36-38
Annotation: Článek o J. Werichovi.
Article
2
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [26], 2016, č. 284, 6. 12., s. 8
Annotation: Rozhovor s fot. Přetištěno z Děčínského deníku.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 45, 12. 11., s. 1
Annotation: Zpráva; 1. část (Fimfárum) je otištěna na s. 5.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 6, 6. 2., s. 8
Annotation: Glosa k medailonu J. Wericha v časopisu České listy (zima 2001/2002).
Article
5
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 259, 4. 11., s. 7
Annotation: Zpráva o kladném stanovisku obvodního úřadu Prahy 1 k požadavku zřízení muzea Na Kampě.
Article
6
by Batík, Miroslav, 1936-1997
Published Zlín : Werichovci : Česká pojišťovna, 1994.
Annotation: Kniha vzpomínek na J. W.
Book
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 30, 4. 2., s. 19
Annotation: Medailón k nedožitým devadesátinám 6. 2.
Article
8
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 5, 1995, č. 31, 6. 2., s. 7
Annotation: Osobní vzpomínka k 90. výročí narození J. W. (6. 2.).
Article
9
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 31, 6. 2., s. 5
Annotation: Medailón; k 90. výročí narození 6. 2.
Article
10
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 34, 9. 2., s. 9
Annotation: Referát.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 30, 4. 2., příl. Nedělní LN, č. 5, s. 9
Annotation: K 90. výročí narození 6. 2.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1995, č. 31, 6. 2., s. 5
Annotation: Montáž úryvků a komentářů.
Article
13
In: Československý týdeník. -- Roč. 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 2
Annotation: Vzpomínka; k 90. výročí narození 6. 2.
Article
14
In: Moravskoslezský kurýr. -- ISSN 0862-6758. -- Roč. 4, 1993, č. 1, leden, s. 2-3
Annotation: Pokračování vzpomínek; s kapitolami Balíček, Křišťálový pozdrav. Pokračuje.
Article
15
In: Moravskoslezský kurýr. -- ISSN 0862-6758. -- Roč. 3, 1992, č. 2-6, 7/8, 9-12, únor/prosinec, s. 2-3
Annotation: Vzpomínky; s kapitolami Aqua incognita, Dárek, Odlesk velké záře, Krutá daň, Rybí hodokvas, Poledne na "olzoděsu", Kurčo grilčo, U krále Punkvy,...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 28, 4. 2., s. 8
Annotation: Vzpomínka herce ruského původu na setkání s J. W. v 50. letech. S otištěním faksimile a úryvku z dopisu J. W.
Article
17
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 39, 17. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o instalaci busty J. W. na Kampě 6. 2. (tvůrcem je sochař Nikos Armutidis).
Article
18
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 22, 1990, č. 6, 2. 2., s. 4-5
Annotation: Vzpomínka redaktora humoristické přílohy Svobodného slova na návštěvy u J. W.
Article
19
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 212, 31. 10., s. 1 a 3
Annotation: Medailón.
Article
20
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 25, 1990, č. 6, 29. 1., s. 8-9
Annotation: O osobnosti a díle J. W.; s osobními vzpomínkami.
Article