By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 33, 14. 8., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [48], 2016, č. 48, 29. 11., s. 20
Annotation: Medailon J. Wintra.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 80, 5. 4., příl. Víkend, s. 6-7
Annotation: Referát o výstavě Neprakta na hrad!, která je otevřena od března do října 2013.
Article
4
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 11, 2012, č. 29, 19. 7., s. 4
Annotation: Poznámka čtenářky k životopisnému článku o J. W.-Nepraktovi (oprava údaje o délce jeho věznění).
Article
5
In: Literární fórum. -- Roč. 9, 2011, č. 3, 14. 12., s. 10
Annotation: Vzpomínka.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 254, 31. 10., s. A1
Annotation: Oznámení o úmrtí.
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2011, č. 45, 8. 11., s. 20
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 46, 18. 11., s. 10-11
Annotation: Nekrolog k úmrtí karikaturisty.
Article
9
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2013, č. 2, 16. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 14, 2004, č. 251, 27. 10., s. 23
Annotation: Rozhovor s ilustrátorem a karikaturistou J. Wintrem-Nepraktou.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 142, 18. 6., s. 17
Annotation: Shrnutí soudního sporu o autorská práva za použití 12 Nepraktových karikatur v knize Háro.
Article
13
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 20, 1966, č. 6, 9. 2., s. 9
Annotation: Rozhovor. Na s. 16 otištěny jeho kreslené vtipy o mužích.
Article
14
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 254, 31. 10., s. 1, 8
Novinky.cz [online]. -- 30. 10. 2011
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 192, 18. 10., příl. Právo lidu na neděli, s. 6
Annotation: Rozhovor; též o spolupráci se: Švandrlík Miloslav.
Article
16
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 30, 5. 2., příl. Magazín Dnes, č. 5, s. 20-23
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 8, 2009, č. 44, 5. 11., s. 10-15
Annotation: Rozhovor-vzpomínky na Miloslava Švandrlíka.
Article
19
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 8, 2009, č. 48, 3. 12., s. 4
Annotation: Polemika čtenářky s názorem J. W. Neprakty na společnici M. Švandrlíka.
Article
20
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 11, 2012, č. 28, 12. 7., s. 34-37
Annotation: Recenze.
Article