By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 59-61
Annotation: Úvodní komentář ke studii W. Wolfa o intermedialitě (s. 62-85).
Article
2
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 17, 2014, č. 2, s. 154-156
Annotation: Recenze.
Article
3
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 4, s. 114-116
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 8. 6. 2016
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 24, 2014, č. 50, s. 226-237
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 20-26
Annotation: Esej k teorii a výzkumu intermediality, mj. k uměleckým adaptacím.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 389-418
Annotation: Studie předkládá interpretaci souvislostí děl A. Robbe-Grilleta a J. Mančušky. Činí to na základě teze M. Seela o inherentnosti intermediality...
Article
8
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 8 (25), 2016, n. 3, s. 29-39
Annotation: Studie se věnuje terminologickému ukotvení pojmů intermedialita a transmedialita. Autorka se zabývá staršími koncepcemi pojmů od W. Wolfa a I....
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 26-58
Annotation: Studie k literárnímu popisu rehabilitující jeho roli v literárních textech z hlediska intermediální poetiky a zdůrazňující evokativní potenciál...
Article
10
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 490-491
Česká literatura v síti [online]. -- 17. 8. 2015
Annotation: Referát z konference The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts (20.-22. 4. 2015, Praha), která se věnovala koncepci estetické iluze W. Wolfa.
Article
11
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 49, 2017, s. 18-52
Annotation: Autor se ve své studii zabývá podobami tematizace hudby v poezii českých básníků.
Article
12
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 98-125
Annotation: Studie se věnuje analytické metodě prezentované v monografii "Media transformation" L. Elleströma.
Article