By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 46, 14. 11., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí A. Zápotockého. Připojeny ukázky z jeho textů (s. 2).
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 303, 19. 12., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 47, 21. 11., s. 2
Annotation: Vzpomínky k úmrtí A. Zápotockého.
Article
4
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 3, listopad 1957, s. 2
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 52, 2. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o kritičnosti a bezpečnosti letů čs. aerolinií nad posledním článkem Antonína Zápotockého.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 151, 29. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o krisi jakosti ve výrobě i politice. Polemika s Antonínem Zápotockým.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 162, 13. 7., s. 1
Annotation: Úvaha nad jasností poměrů. Odpověď na článek Antonína Zápotockého v Rudém právu.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 168, 20. 7., s. 1
Annotation: Úvaha nad znárodněným průmyslem. V odpověď Antonínu Zápotockému.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 56, 1948, č. 120, 23. 5., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 13, 1957, č. 46, 19. 11., s. 362
Annotation: Báseň.
Article
11
12
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [6], 1958, s. 247-248
Annotation: Báseň.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 46, 16. 11., s. 1
Annotation: Báseň k úmrtí A. Zápotockého.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 13, 1957, č. 275, 17. 11., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 11, 1955, č. 304, 18. 12., s. 3
Annotation: Úryvek.
Article
16
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 272 (816), 18. 11., s. [3]
Annotation: Báseň, napsaná k úmrtí A. Zápotockého.
Article
17
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 9, 1959, č. 21, 21. 5., s. 9
Annotation: Anotace sborníku věnovaného A. Zápotockému.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 13, 1957, č. 272, 14. 11., s. 1
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 12, s. 589-590
Annotation: Báseň.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 46, 16. 11., s. 12
Annotation: Báseň k úmrtí A. Zápotockého.
Article