By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 212, 10. 9., s. 13
Annotation: Glosa k článku P. Zídka; v rubrice Ohlasy a dopisy.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 101, 30. 4., s. 13
Annotation: Polemika s kritickou glosou P. Zídka.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 213, 11. 9., s. 11
Annotation: Čtenářský ohlas na článek P. Zídka Kohout zůstal nevzdělancem dodnes; v rubrice Ohlasy a dopisy.
Article
4
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 27, 2016, č. 11/12, listopad/prosinec, s. 285-286
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 36, 12. 2., s. 11
Annotation: Kritika článku P. Z. Podivuhodný fejeton spisovatele Ivana Klímy (LN 5. 2.) o tradici prezidentských voleb.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 15, 2004, č. 33, 9.-15. 8., s. 20
Annotation: Polemická glosa k nekrologu P. Zídka Na úprku před vlastní minulostí (Respekt č. 30/2004).
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 87, 13. 4., s. 15
Annotation: Polemika s kritickým článkem P. Zídka (LN, Orientace, 30.3.) o fejetonech L. Vaculíka.
Article
8
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 162-164
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 183, 8. 8., s. 23
Annotation: Polemická glosa k recenzi P. Zídka, kritizující v prvním odstavci malou publikační aktivitu Masarykova ústavu.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 240, 11. 10., příl. Orientace, s. 22
Annotation: O "protižidovských tirádách" J. Demla, zdůrazňovaných P. Zídkem v jeho sloupku Mnichov-dědictví (LN č. 234, 4. 10., příl. Orientace, s. 22);...
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 17, 2008, č. 7, 1. 4., s. 20
Annotation: Komentář polemizující s recenzí P. Zídka na prózu P. Placáka v Lidových novinách 1. 3. 2008.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 6, 6. 2., s. 4
Annotation: Zejména o recenzi P. Zídka (Lidové noviny, 7. 1. 2010).
Article
13
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 238, 9. 10., s. 10
Annotation: Polemika s článkem P. Zídka o postojích katolických intelektuálů za druhé republiky, konkrétně B. Fučíka. (Připomínán jeho článek Pravá...
Article
15
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 12, [prosinec], s. 145-153
Annotation: Rozbor rozhovoru P. K. s P. Zídkem (LN 11. 7. 1998, příl. Orientace), dále ke Kohoutovým článkům Sudetští Češi (LN 10. 8. 1998), Milí vnuci...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 44, 21. 2., s. 11
Annotation: S redakční poznámkou s údaji o chronologii polemiky (LN 24. 1. - I. Klíma, 5. 2. - P. Zídek, 12. 2. - L. Vaculík).
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 155, 7. 7., s. A12
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněné knize.
Article
18
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 32, 2017, č. 106, březen, s. 208-209
Annotation: Glosa otištěná v bloku Spoušť 2016 (s. 193-234), ve kterém redakce RR přináší výběr z glos, které pod hlavičkou Spoušť vyšly na www.bubinekrevolveru.cz...
Article
19
20
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 136, 2017, č. 2, s. 372-373
Annotation: Recenze.
Article