By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 49, 4.-10. 12., příl. Perspektivy, č. 24, s. iii
Annotation: Článek o každoročních vzpomínkových setkáních (tzv. Větrných zátiších) přátel a známých S. Zedníčka.
Article
2
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 31, 1994, č. 6, s. 11-12
Annotation: Medailón (nar. 17. 8. 1914) a rozbor jeho poezie; s ukázkami.
Article
3
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 2, 1996, s. 24-30
Annotation: Studie; se závěrečnou biografickou poznámkou O autorovi (nar. 17. 8. 1914 Hlinsko v Čechách).
Article
4
In: Pohledy. -- ISSN 1211-7145. -- Sv. 2, 1996, s. 30-35
Annotation: Rozhovor; připojen text S. Z. Dušičkové marginálie (datováno Hlinsko 1943) (s. 35-39).
Article
5
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 4, 1995, č. 1, s. 3
Annotation: Medailon k 80. narozeninám S. Z. (* 17. 8. 1914 v Hlinsku); s ukázkami z básníkovy tvorby.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 5, s. 537-543
Annotation: Práce z postgraduálního semináře 1994, pořádaného ve spolupráci ÚČL AV ČR a katedry české literatury FFUK.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 69, 22. 3., s. 21
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku nedožitých 88 let.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 69, 22. 3., s. C6
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Revue Proglas. -- ISSN 1213-4953. -- Roč. 13, 2002, č. 3, [10. 4.], s. 44
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 18. 4., s. 7
Annotation: Nekrolog.
Article
11
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 13, 2002, č. 17, 28. 4., příl. Perspektivy, č. 4, s. 7
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 11, 2000, č. 2 (44), s. 107-123
Annotation: Výbor z dopisů V. H. autoru meditativní duchovní lyriky S. Zedníčkovi.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 1 (47), s. 108-110
Annotation: Medailon S. Zedníčka.
Article
16
17
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 6, 1998, č. 6, listopad/prosinec, s. 28
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěnému výboru z básní v rubrice Z díla básníků (s. 28-29).
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 4, 1975, č. 1, leden, s. 108-109
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1974, č. 26, 26. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 30, 1974, č. 193, 16. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article