By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Křivský, Pavel, 1912-1989
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1974
Annotation: Soupis korespondence, rukopisů, tisků aj.
Book
2
In: Osvěta. -- Roč. 16, 1886, č. 9, s. 821-822
Annotation: M. j. o časopise Obecné listy za redakce: Zelený Václav.
Article
3
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 247, 8. 9., s. 9
Annotation: Upozornění na životopis: Zelený Václav, uveřejněný v časopise Osvěta; na žádost redakce jej napsala jeho dcera: Augustinová B.
Article
4
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 303, 3. 11., příloha, s. 9
Annotation: Upozornění na životopis: Zelený Václav který přináší Osvěta; životopis je zdrojem zajímavých dokumentů o českých literárně-společenských...
Article
5
In: Beseda učitelská. -- Roč. 14, 1882, č. 25, 15. 6., s. 3352
Annotation: M. j. o zřizování společnosti za účelem pořízení pamětní desky: Zelený Václav v Borové u Přibyslavi.
Article
6
In: Pokrok. -- Roč. 17, 1885, č. 227, 19. 8., s. 2
Annotation: Velké přípravy na slavnost v Borové.
Article
7
In: Posel z Prahy. -- Roč. 15, 1874, č. 297, 15. 12., s. 2
Annotation: Schůze Matice se bude zabývat úvahou o spise Život Josefa Jungmanna od spisovatele: Zelený Václav. Jungmann Josef.
Article
8
In: Český študent. -- Roč. 1, 1869, s. 96
Annotation: V textu referátu citována též část posudku, který podává Zelený Václav - jako významný znalec angličtiny o Rukověti pana: Malý Jakub.
Article
9
In: Politik. -- Roč. 5, 1871, č. 322, 20. 11., s. 2
Annotation: Matice česká ohlašuje zasedání širšího komitétu na 21. 11.; Zelený V. bude předčítat příspěvky k připravovanému "Brusu jazyka českého".
Article
10
In: Národní listy. -- Roč. 12, 1872, č. 115, 27. 4., s. 2
Annotation: O obsahu květnového čísla časopisu, zejména o životopisné studii: Zelený Václav o: Havlíček Karel.
Article
11
In: Národ. -- Roč. 2, 1864/1865, č. 134, 18. 5. 1865, s. 2
Annotation: Podrobný referát o průběhu valné schůze spolku Svatobor dne 17. 5. 1865 za předsednictví: Palacký F.; přetisk jednatelské zprávy, kterou přednesl...
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 1, 1864, Kritická příloha, s. 263-270
Annotation: Články o české literatuře. Naučný slovník neodstraňuje nedostatek dobře sepsaných dějin české literatury, neboť klade větší váhu na...
Article
13
In: Archiv für slavische Philologie. -- Roč. 3, 1879, s. 346
Annotation: Jungmann Josef. Očerk iz istorii češskoj literatury XIX veka: Zaderackij Nikolaj. Kiev 1875. Biografie J. Jungmanna podle životopisu: Zelený V.
Article
14
In: Slovenské noviny. -- R. 1861, č. 5, 5. 3., příl. Světozor, s. 230-231
Annotation: Bibliotéka historická - prvním spisem budou Dějiny anglické od: Macaulay Thomas Babington v překladu Zelený V.
Article
15
In: Moravská Orlice. -- Roč. 15 (24), 1886, č. 174, 3. 8., s. 2
Annotation: V Borové konána 31. 7. a 1. 8. 1886 významná národní slavnost: Na rodném domě spisovatele a pedagoga: Zelený V. odhalena pamětní deska. Dále...
Article
16
In: Národ. -- Roč. 2, 1864/1865, č. 293, 26. 10. 1865, s. 2
Annotation: Ze schůze Svatoboru dne 25. 10. 1865; mj. jednáno o dokončení pomníku básníkovi: Čelakovský František Ladislav; při této příležitosti pověřen...
Article
17
In: Prager Zeitung. -- R. 1861, č. 73, 26. 3., s. 4
Annotation: Časopis Obecné listy, které vycházely ve spolupráci: Majer Antonín, Řezáč František Josef a Zelený Václav, jsou nuceny přestat vycházet na...
Article
18
In: Politik. -- Roč. 8, 1874, č. 26, 26. 1., s. 2; č. 74, 16. 3., s. 2
Annotation: Matice česká - její zasedání 27. 1. a 17. 3., na nichž Zelený V. předčítá ze svého biografického díla o: Jungmann Josef.
Article
19
In: Lumír. -- Roč. 3, 1875, č. 7, 18. 2., s. 87-88
Annotation: Umělecká beseda (lit. odbor) pořádala přednášky, z nich např. Goll Jaroslav o Zeleného (Zelený V.) "Životu Josefa Jungmanna".
Article
20
In: Národ. -- Roč. 2, 1864/1865, č. 23, 25. 1., s. 1; č. 24, 26. 1., s. 1; č. 25, 27. 1., s. 1-2
Annotation: Dějiny národu českého. Vypravuje František Palacký. Díl V. : Věk Jagellovský. Částka I. Kralování Vladislava II. od r. 1471 do 1500. Praha,...
Article