By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 15, 1978, č. 1, leden, s. 95-96
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 13, 1975/1976, č. 52, [září 1976], s. 737-738
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 11, 2000, č. 38, 17. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 148, 24. 6., s. A11
Annotation: Nekrolog historika Z. Zemana.
Article
5
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 42, 19. 2., s. 24
Annotation: Rozhovor a odpovědi dvou mladých historiků.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 17, 29. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 9, 23. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos; v úvodu úvaha o recenzování v rubrice Knihovnička.
Article
8
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 11, 2000, č. 3, s. 32-34
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 11, 2000, č. 2 (44), s. 249-254
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 41, 1999, č. 11, s. 37
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 42, 12.-18. 10., s. 59
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 10, 1978, č. 4 (108), duben, s. 4
Annotation: Masaryk Jan, Masaryk Tomáš Garrigue; komentář k vydání.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 206, 4. 9., příl. Víkend, s. 42
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Odkaz. -- ISSN 1213-6085. -- R. 2010, č. 24/25, říjen, s. 79
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 42, 19. 2., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 31, 2001, č. 3, s. 25-28
Annotation: Pokračování polemiky započaté historiky Z. Zemanem a J. Vančurou (Listy č. 6/2000); o průběhu jednání v roce 1990 (účastnili se mj. J. Hořec...
Article
18
In: Masarykův sborník. -- ISSN 1801-6286. -- Sv. 8, 1993, s. 168-169
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue, Masaryk Jan; recenze knihy profesora evropských dějin na oxfordské univerzitě Z. Z. (1. vyd. 1976); autor chybně uveden...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 244, 17. 10., s. 10
Annotation: Beneš Edvard; recenze souboru dopisů švédské diplomatky (adresát Táborský Eduard).
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 48, 28. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article