By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1992, č. 25, s. 26
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; k jejím textům otištěným na s. 26-28.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 229, 23. 12., příl. Salon, č. 147, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěné básně z chystané sbírky Přízeň trýzně.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 27, 4. 7., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 13, 29. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 99, 27. 4., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Prostor [samizdat]. -- Č. 1, 1982, prosinec, s. [2]
Annotation: Báseň složená ze jmen redaktorů časopisu; pravděpodobně plní funkci obsahu čísla.
Article
7
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 1, 2000, č. 4, s. 36-39
Annotation: Biografické poznámky u otištěných básní.
Article
8
In: Přízeň trýzně. -- s. 145-146
Annotation: Svazek obsahuje autorčin výbor z textů (veršů a lyrizované prózy) převážně z 80. let (autorka publikovala samizdatově od 70. let, její dílo...
Book Chapter
9
In: Voknoviny. -- Roč. [7], 2021, říjen, č. 27, s. 34-35
Annotation: Medailon básnířky J. Zemanové, především zaměřen na texty, které byly zhudebněny různými hud. skupinami, naposled "Studny samoty"; s ukázkou...
Article
10
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 19, 2016, č. 1/2, s. 187-188
Annotation: Úvodník k básním českých básnířek, které autorka vybrala na základě tematického zaměření časopisu na existencionalismus.
Article
11
In: Antologie české poezie. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva k antologii 180 básníků narozených (vesměs) do r. 1939; ukázky z jejich tvorby jsou uspořádány do 28 oddílů a uvozeny stručnými...
Book Chapter