By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český časopis filologický. -- Roč. 1, 1942/1943, s. 233-234
Annotation: K zapomenuté japonské (žaponské) povídce "Historie o mrtvém oslu" od: Zeyer Julius. Vyšla v Pokroku číslo 189 v neděli 12. června 1885. Povídka...
Article
2
In: Das literarische Echo. -- Roč. 3, 1900/1901, s. 849-851
Annotation: Pohled na současný český kulturní život; k úmrtí spisovatele: Zeyer Julius (29. 1. 1901), hodnocení jeho tvorby, jež se v podstatě vyvíjela...
Article
3
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 31, 31. 1., s. 4
Annotation: O vystavení tělesné schránky básníka: Zeyer Julius, který zemřel 29. 1. u své sestry Heleny Jungfeldové v Praze na Vinohradech; kondolenční...
Article
4
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 39, 8. 2., s. 4
Annotation: Na scéně Národního divadla po delší přestávce (asi 18 let) "jedno z nejcennějších děl geniálního básníka": Zeyer Julius.
Article
5
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 41, 10. 2., s. 7
Annotation: Zeyer Julius, Sulamit. Dramatická báseň o třech dějstvích. (Praha 1883) Po 18 letech v novém nastudování v Národním divadle 8. 2. 1901 jako...
Article
6
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 82, 23. 3., s. 1-3
Annotation: "Triumf genia nad pomíjejícností života" - líčení osudů a tvůrčí dráhy básníka: Zeyer Julius, který skonal 29. 1. 1901. Jeho mládí a první...
Article
7
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 105, 17. 4.
Annotation: Pokračování životopisného článku z 23. 3. (č. 82); o myšlenkovém světě básníka: Zeyer Julius, odvráceného od doby v níž žil, a o základních...
Article
8
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 107, 19. 4., s. 1-2
Annotation: Další pokračování a dokončení životopisného článku o básníku: Zeyer Julius (viz fejetony v č. 82 z 23. 3. a v č. 105 ze 17. 4.); závěrečné...
Article
9
In: Národní kultura. -- Roč. 1, 1922, č. 7/8, s. 193-194
Annotation: Po vydání Zeyerova Vyšehradu r. 1880 poslal Vrchlický tuto báseň Zeyerovi s časopisem slánské Svornosti, která nepříznivě kritizovala Vrchlického...
Article
10
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 30, 30. 1., s. 1-2, 4-5
Annotation: Úvodník věnovaný památce básníka: Zeyer Julius, který zemřel 29. 1. 1901 v Praze; apoteóza jeho básnické osobnosti ("herrliche, von dem Glanze...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 22, 27. 12., příl. Čtení na zimu, s. 4
Annotation: Zkrácená kapitola z knihy J. Š. Z mých pamětí, Vzpomínky ze života, z divadla a z literárních styků, 2, Praha 1906.
Article
12
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 14. 7., s. 32
Annotation: Esej.
Article
13
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 6, s. 494-505
Annotation: Analytická studie.
Article
15
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 29, 18. 7., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Duchovní pastýř. -- ISSN 0323-2573. -- Roč. 36, 1987, č. 1, leden, s. 16-17
Article
18
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1986, č. 2, červen, s. 38-39
Annotation: Doloženo výběrem archivních materiálů.
Article
19
In: Marginálie. -- R. 1980/1985, s. 47-50
Annotation: Úvaha k 80. výročí úmrtí 29. 1. 1981.
Article
20
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 40, 1986, č. 21, 19. 5., s. 27
Annotation: K jubilejím roku.
Article