By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Munk [samizdat]. -- Sv. 1, 1984, listopad, s. 14-21
Annotation: Absurdní drama o rodinných vztazích.
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 2, červen, s. 77-78
Annotation: Slovníkové heslo; v rubrice Základní pojmy divadla.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 2, únor, s. 48-53
Annotation: Studie.
Article
4
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 3, 1968, č. 19, březen, s. 46-49
Annotation: Studie o rozvoji absurdního umění, zejména dramatu.
Article
5
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 2, únor, s. 46-49
Annotation: Zkrácené znění projevu otištěného v časopise Akzente 1960.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 9, 11. 12. 1963, s. 1
Annotation: O absurdním dramatu a jeho předchůdcích; též o jeho vlivu na naši současnou dramatickou tvorbu.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 3, s. 16-21
Annotation: Drama.
Article
8
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 1, 1964, č. 6, červen, s. 2-3
Annotation: O cyklu v Městské lidové knihovně v Praze.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 2, s. 16-20
Annotation: Drama.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- R. 1965, č. 1, s. 36-44
Annotation: Rozbor; s obecnější charakteristikou.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 7, červenec, s. 150-151
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 88, 13. 4., s. 20
Annotation: Rozhovor; s dvěma dalšími články pod nadtitulkem Samuel Beckett - 100 let od narození autora Čekání na Godota.
Article
13
In: Hry. -- ISBN 978-80-7443-367-2. -- S. 905-918
Annotation: Doslov o postavení tvorby M. Uhdeho v modelové dramatice šedesátých let 20. století, o inspiracích pro jeho díla v rodinné historii a o dramatizacích...
Book Chapter
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 52, 19. 12., s. 16-18
Annotation: Rozhovor s I. Vyskočilem o jeho prožívání vánočních svátků a jeho cestě k umění.
Article
15
by Štěrbová, Alena, 1939-
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2002.
Annotation: Interpretační studie, s Úvodem (s. 7-10) a s kapitolami: Úředníci (Šachová partie - Zahradní slavnost, Ptydepe - Vyrozumění); Intelektuálové...
Book
16
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 2, s. 1-15
Annotation: Studie, v níž autor srovnává Beckettovu dramatickou práci "Katastrofa" (Beckett ji dedikoval Václavu Havlovi) a Havlovu méně známou aktovku "Chyba";...
Article
17
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 3, s. 1-15
Annotation: Druhá část studie (první část in: Kritický sborník č. 2/1984), v níž autor srovnává Beckettovu dramatickou práci "Katastrofa" (Beckett ji...
Article
18
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 4, s. 60-75
Annotation: Kritika filmařského stylu M. Formana - článek měl vyjít v časopise "Tvář" (8/69), obsahuje soupis článků v českém odborném tisku s formanovskou...
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 43, 12. 10., s. 9
Annotation: Článek o připravované rozhlasové hře "Černá skříňka" na motivy stejnojmenného dramatu od J. Kratochvila.
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 7, 1996, č. 3, září, s. 3-10
Annotation: Studie o Havlově dramatickém díle.
Article