By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...adaptace...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 240-254
Annotation: Rozhovor o adaptačních studiích. Uvozeno bio-bibliografickou poznámkou o KE; s fot. na s. 240.
Article
2
...adaptace...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 255-264
Annotation: Článek ve zkratce shrnuje dosavadní postupy spojené s myšlením o adaptaci, popisuje současnou situaci této oblasti a zamýšlí se nad jejím dalším...
Article
3
...adaptace...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 153-155
Annotation: Úvodník hostujícího editora k číslu věnovanému adaptaci.
Article
4
5
...adaptace...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 16, 1964, č. 5, květen, s. 188
Annotation: Seznam krátkých filmů.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 76, 30. 3., s. 4.
Annotation: Článek o filmových adaptacích literárních děl (zahraničních).
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 14. 2., s. 24
Annotation: Poznámka o úspěchu románu K. Tučkové, též o chystaném filmovém a divadelním zpracování.
Article
9
...adaptace...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 44, 3. 11., příl. Kmen, č. 44, s. 9
Annotation: O adaptacích literárního díla.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 38, 1958, č. 253, 12. 9., s. 1
Annotation: Informační glosa.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 9, 26. 4., s. 9
Annotation: Úvaha o dramatizaci a adaptaci literatury na jevišti.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 197 (741), 21. 8., s. [3]
Annotation: Stručný přehled historie textu románu Jaroslava Haška a jeho adaptací.
Article
13
In: Robot 100 : sto rozumů. -- ISBN 978-80-7592-062-1. -- S. 112-114
Annotation: Příspěvek informuje o zahraničních filmových a televizních adaptacích Čapkova dramatu "R. U. R." do roku 1948.
Book Chapter
14
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 17, 2013, č. 1, s. 13-17
Annotation: Rozhovor s M. Villeneuvem o filmové adaptaci jeho knihy režisérem R. Lepage; doplněno o bio-bibliografickou poznámku.
Article
15
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 12, 2013, č. 23, 6. 6., s. 30-35
Annotation: Rozhovor u příležitosti premiéry hry podle jeho knihy v pražském divadle ABC.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 285, 29. 11., s. 5
Annotation: Článek doporučující sovětskou praxi zfilmování významných divadelních inscenací.
Article
17
18
...adaptace...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 6, s. 44
Annotation: Sloupek o chystaných filmových adaptacích českých literárních děl.
Article
19
by Horniak, Michal
Published Olomouc : Rubico, 2000
...adaptace...
Annotation: Příručka zpracovaná kolektivem 16 autorů, mj. s uvedenou kapitolou.
Book
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 99-102
Annotation: Esej o adaptacích literárních děl, s uvedením velkého množství původních titulů.
Article